Hướng dẫn làm hoa hồng xoắn giấy

 
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/1.jpg?w=300" data-large-file="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/1.jpg?w=580" class=" size-full wp-image-72 aligncenter" src="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/1.jpg?w=1032" alt="Giấy nhún" srcset="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/1.jpg 580w, https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/1.jpg?w=150 150w, https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/1.jpg?w=300 300w" sizes="(max-width: 580px) 100vw, 580px" />

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm hoa hồng xoắn giấy

Chụ ý cắt giấy nhún nhường theo hướng ngang khổ giấy nhằm Lúc làm cho cánh hoa kéo giấy lún giãn cho cánh hoa mềm mại.
Gấp mép bé dại nghỉ ngơi đầu của giấy nhúng rồi căn vặn xoắn bên trên mnghiền giấy vừa gập, giải pháp 2centimet bạn vặn một đợt chéo cánh nếp giấy.
*
Tạo cánh hoa hồng


Xem thêm: Giải Trí - Tin Tức, Hình Ảnh Mới Nhất Cập Nhật Liên Tục

*
" data-image-caption="Kết thúc sinh sản cánh hoa hồng

" data-medium-file="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/ket-thuc-tao-canh-hoa-hong.jpg?w=276" data-large-file="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/ket-thuc-tao-canh-hoa-hong.jpg?w=445" class="size-full wp-image-74" src="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/ket-thuc-tao-canh-hoa-hong.jpg?w=1032" alt="ket-thuc-tao-canh-hoa-hong" srcset="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/ket-thuc-tao-canh-hoa-hong.jpg 445w, https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/ket-thuc-tao-canh-hoa-hong.jpg?w=138 138w, https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/ket-thuc-tao-canh-hoa-hong.jpg?w=276 276w" sizes="(max-width: 445px) 100vw, 445px" />

Kết thúc chế tạo cánh hoa hồng


*
" data-image-caption="Làm bông hoa

" data-medium-file="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/lam-bong-hoa.jpg?w=293" data-large-file="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/lam-bong-hoa.jpg?w=445" class="size-full wp-image-75" src="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/lam-bong-hoa.jpg?w=1032" alt="lam-bong-hoa" srcset="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/lam-bong-hoa.jpg 445w, https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/lam-bong-hoa.jpg?w=147 147w, https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/lam-bong-hoa.jpg?w=293 293w" sizes="(max-width: 445px) 100vw, 445px" />

Làm bông hoa


*
" data-image-caption="Cột chặt hoa

" data-medium-file="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/cot-chat-hoa.jpg?w=300" data-large-file="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/cot-chat-hoa.jpg?w=600" class="size-full wp-image-76" src="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/cot-chat-hoa.jpg?w=1032" alt="cot-chat-hoa" srcset="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/cot-chat-hoa.jpg 600w, https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/cot-chat-hoa.jpg?w=150 150w, https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/cot-chat-hoa.jpg?w=300 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />

Cột chặt hoa


*
" data-image-caption="Bẻ cánh hoa

" data-medium-file="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/be-canh-hoa.jpg?w=237" data-large-file="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/be-canh-hoa.jpg?w=445" class="size-full wp-image-77" src="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/be-canh-hoa.jpg?w=1032" alt="be-canh-hoa" srcset="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/be-canh-hoa.jpg 445w, https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/be-canh-hoa.jpg?w=118 118w, https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/be-canh-hoa.jpg?w=237 237w" sizes="(max-width: 445px) 100vw, 445px" />

Bẻ cánh hoa


*
" data-image-caption="Mẫu hoả hồng xoắn giấy

" data-medium-file="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/gio-hoa-hong-nhun.jpg?w=300" data-large-file="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/gio-hoa-hong-nhun.jpg?w=670" class="size-full wp-image-78" src="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/gio-hoa-hong-nhun.jpg?w=1032" alt="gio-hoa-hong-nhun" srcset="https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/gio-hoa-hong-nhun.jpg 670w, https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/gio-hoa-hong-nhun.jpg?w=150 150w, https://earlsdaughter.com.files.earlsdaughter.com.com/2015/07/gio-hoa-hong-nhun.jpg?w=300 300w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" />

Mẫu hoả hồng xoắn giấy