Hướng dẫn lập icloud

Để thiết lập iCloud trên các thiết bị của bạn, hãy đăng nhập vào từng thiết bị bằng cùng một ID earlsdaughter.com và mật khẩu. Bạn có thể chọn ứng dụng sẽ lưu trữ thông tin trong iCloud và những tính năng iCloud sẽ sử dụng riêng trên từng thiết bị. Tìm hiểu thêm về cách thức mỗi ứng dụng hoặc tính năng sử dụng iCloud.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập icloud


Ghi chú: Khi bạn tắt iCloud cho một ứng dụng hoặc tính năng trên thiết bị, thông tin lưu trữ trên iCloud cho ứng dụng hoặc tính năng đó sẽ không còn trên thiết bị đó nữa. Tuy nhiên, thông tin này vẫn có trên các thiết bị khác đã bật iCloud cho ứng dụng hoặc tính năng đó. Hãy xem Cách iCloud Cập Nhật Thông Tin Trên Tất Cả Các Thiết Bị.


Trên iPhone, iPad hoặc iPod touch, vào Cài Đặt > <tên bạn>.

Nếu không thấy <tên bạn>, hãy chạm vào “Đăng nhập vào <thiết bị> của bạn”, sau đó nhập ID earlsdaughter.com và mật khẩu.

Chạm vào iCloud, sau đó bật hoặc tắt các ứng dụng và tính năng.

*

Trên máy Mac, chọn menu earlsdaughter.com 

*
 > Tùy Chọn Hệ Thống, nhấp vào ID earlsdaughter.com, rồi nhấp vào iCloud.

Nếu không thấy ID earlsdaughter.com, hãy nhấp vào Đăng Nhập, nhập ID earlsdaughter.com và mật khẩu, sau đó nhấp vào iCloud.

Chọn hoặc bỏ chọn từng ứng dụng hoặc tính năng.

Xem thêm: Intel Hd Graphics 630 Tìm Hiểu Và Đánh Giá Hd Graphics 630 Gpu

*

Đối với earlsdaughter.com Watch do thành viên trong gia đình thiết lập: Bạn có thể dùng ứng dụng Cài Đặt trên earlsdaughter.com Watch để bật hoặc tắt iCloud cho một ứng dụng hoặc tính năng.


Trên earlsdaughter.com TV, mở ứng dụng Cài Đặt.

Chọn Người Dùng và Tài Khoản, sau đó chọn tài khoản của bạn.

Nếu bạn chưa đăng nhập vào iCloud bằng ID earlsdaughter.com của mình, hãy chọn iCloud > Đăng Nhập, sau đó nhập ID earlsdaughter.com và Mật Khẩu.

Trong phần iCloud, chọn rồi bật hoặc tắt một ứng dụng hoặc tính năng.


Sau khi thiết lập iCloud trên iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac, bạn có thể thiết lập iCloud trên máy tính Windows.


Nếu bạn gặp sự cố khi thiết lập iCloud, hãy xem bài viết của Hỗ Trợ earlsdaughter.com If you can’t connect or sign in to iCloud (Nếu bạn không thể kết nối hoặc đăng nhập iCloud).


Ghi chú: Một số tính năng của iCloud có các yêu cầu hệ thống tối thiểu. iCloud có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực và các tính năng của iCloud có thể thay đổi tùy theo khu vực. Hãy xem bài viết của Hỗ Trợ earlsdaughter.com System requirements for iCloud (Các yêu cầu hệ thống đối với iCloud). Để biết thông tin về các tính năng, hãy truy cập earlsdaughter.com.com/icloud/.