Hướng dẫn lập lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Báo cáo lưu chuyển khoản tệ hoàn toàn có thể được lập theo một trong những nhì phương pháp là cách thức trực tiếp và cách thức gián tiếp.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Bài viết tiếp sau đây, đội hình giảng viên tại lớp học kế toán thực tế trên Kế toán Lê Ánh sẽ khuyên bảo chúng ta phương pháp lập report lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương thức loại gián tiếp.


*

1. Nguim tắc lập báo cáo lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ theo phương pháp con gián tiếp

Các luồng tiền vào cùng các luồng tiền ra được xem cùng xác minh thứ 1 bằng cách kiểm soát và điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDN của từng chuyển động khỏi tác động của những khoản mục chưa hẳn bằng chi phí, các biến đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản nên thu, đề nghị trả từ chuyển động sale …

*

2. Cách lập báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo cách thức gián tiếp

a. Phần I: Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ bỏ hoạt động SXKD

- Lợi nhuận trước thuế (Mã số 01):

+ Lấy từ bỏ tiêu chí Tổng ROI kế toán trước thuế (Mã số 50) bên trên Báo cáo tác dụng HĐKD trong kỳ báo cáo.

+ Nếu số liệu này số âm (Doanh Nghiệp lỗ) thì ghi trong ngoặc đơn(…)

Khấu hao TSCĐ (Mã số 02)

+ Căn uống cđọng vào số khấu hao TSCĐ vẫn trích vào kỳ trong bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ cùng sổ kế toán những tài khoản gồm tương quan.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cùng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”

Các khoản dự trữ (Mã số 03):

+ Số chênh lệch giữa số dư đầu kỳ cùng số dư vào cuối kỳ của những khoản dự trữ tổn định thất gia tài và dự trữ phải trả trên Bảng phẳng phiu kế toán.

+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”.

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối hận đoái không tiến hành (Mã số 04):

+ Số chênh lệch số gây ra Có với phát sinh Nợ TK 4131 so sánh sổ kế toán TK 515 (cụ thể lãi vày reviews lại những khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ) hoặc TK 635 (chi tiết lỗ do Reviews lại những khoản mục chi phí tệ gồm gốc ngoại tệ).

+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”(Mã số 01), giả dụ có lãi hoặc được (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” , ví như có lỗ.

Lãi /lỗ trường đoản cú chuyển động đầu tư (Mã số 05)

+ Lấy số liệu tự những thông tin tài khoản 5117, 515, 711, 632, 635, 811 và những tài khoản khác có tương quan (cụ thể phần lãi, lỗ được xác minh là luồng chi phí tự hoạt động đầu tư) trong kỳ báo cáo. + Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” nếu vận động đầu tư chi tiêu có lãi thuần với được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đối chọi (…); hoặc được cộng (+) vào tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”, nếu hoạt động đầu tư tất cả lỗ thuần.

Ngân sách lãi vay (Mã số 06):

+ Số liệu rước từ bỏ sổ kế toán thù tài khoản 635“túi tiền tài chính”(cụ thể ngân sách lãi vay mượn được ghi thừa nhận vào Báo cáo hiệu quả HĐKD) sau thời điểm đối chiếu với sổ kế toán thù những tài khoản gồm liên quan, hoặc địa thế căn cứ vào chỉ tiêu “Chi phí lãi vay” vào Báo cáo công dụng HĐKD.

+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”.

Lợi nhuận kinh doanh trước đa số đổi khác của vốn giữ động(Mã số 08):

Mã số 08 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06

Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi vào ngoặc đơn(…)

Tăng giảm những khoản đề nghị thu(Mã số 09):

+ Số liệu căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư vào cuối kỳ với thời điểm đầu kỳ của các Tài khoản buộc phải thu tương quan cho vận động sale, như: TK131, TK 331, TK 136, TK 138, TK133 TK 141.

+ Số liệu được công vào “Lợi nhuận kinh doanh trước hầu hết thay đổi của vốn lưu đụng ” nếu như tổng những số dư vào cuối kỳ nhỏ dại hơn tổng những số dư vào đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước số đông thay đổi của vốn giữ cồn ” trường hợp tổng các số dư vào cuối kỳ to hơn tổng các số dư vào đầu kỳ cùng được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đơn(…).

Tăng sút sản phẩm tồn kho(Mã số 10):

+ Số liệu căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư thời điểm cuối kỳ cùng vào đầu kỳ của những Tài khoản hàng tồn kho nhỏng TK 151, TK152, TK153, TK154, TK155, TK156, TK157, TK158 (Không bao hàm số dư của Tài khoản “Dự chống Giảm ngay hàng tồn kho” cùng không bao hàm số dư hàng tồn kho cần sử dụng cho chuyển động chi tiêu.

Xem thêm: Làm Cách Mệnh Rồi Thì Quyền Trao Cho, 185 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước phần đa đổi khác của vốn lưu lại cồn ” ví như tổng những số dư thời điểm cuối kỳ nhỏ dại rộng tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi của vốn lưu cồn ” giả dụ tổng các số dư thời điểm cuối kỳ to hơn tổng những số dư thời điểm đầu kỳ với được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đơn(…).

Tăng sút những khoản yêu cầu trả(Mã số 11)

+ Số liệu địa thế căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư thời điểm cuối kỳ cùng thời điểm đầu kỳ của các Tài khoản nợ bắt buộc trả tương quan mang lại hoạt động marketing, như: TK331, TK 131, TK333, TK 334, TK 335, TK 336, TK 338,TK 351, TK 352. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản yêu cầu trả về thuế TNDoanh Nghiệp buộc phải nộp, những khoản cần trả về lãi chi phí vay, những khoản phải trả tương quan mang lại hoạt động đầu tư (nlỗi bán buôn tạo TSCĐ, mua bất động sản đầu tư, cài các vẻ ngoài nợ…) cùng hoạt động tài chủ yếu (Vay và nợ thời gian ngắn, lâu dài...)

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước các biến hóa của vốn lưu giữ hễ ” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ tuổi hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước những biến đổi của vốn giữ động ” trường hợp tổng những số dư thời điểm cuối kỳ to hơn tổng các số dư vào đầu kỳ cùng được ghi bằng số âm bên dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn(…).

Tăng giảm ngân sách trả trước (Mã số 12):

+ Số liệu địa thế căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư vào cuối kỳ và đầu kỳ của TK 242.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cùng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước phần nhiều biến đổi của vốn lưu cồn ” ví như tổng những số dư vào cuối kỳ nhỏ dại rộng tổng những số dư đầu kỳ. Hoặc được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước phần đông biến đổi của vốn lưu giữ cồn ” giả dụ tổng các số dư thời điểm cuối kỳ to hơn tổng các số dư vào đầu kỳ với được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đơn(…).

- Tăng, giảm chứng khân oán marketing (Mã số 13)

+ Số liệu địa thế căn cứ vào tổng chênh lệch thân số dư vào cuối kỳ và số dư vào đầu kỳ của TK 121.

+ Số liệu tiêu chí này được (+) cùng tiêu chuẩn “Lợi nhuận kinh doanh trước phần đông đổi khác vốn lưu lại động” nếu số dư thời điểm cuối kỳ nhỏ dại hơn số dư vào đầu kỳ. + Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận sale trước hầu như đổi khác vốn lưu động” giả dụ số dư vào cuối kỳ lớn hơn số dư vào đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đối chọi (…).

Tiền lãi vay mượn đang trả(Mã số 14):

+ Số liệu địa thế căn cứ TK 111, 112, 113 (chi tiết chi phí đưa ra trả lãi chi phí vay); sổ kế toán thù các thông tin tài khoản bắt buộc thu (chi tiết chi phí trả lãi vay mượn từ tiền thu những khoản cần thu) trong kỳ report, sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế tân oán TK 335, 635, 242 cùng những Tài khoản liên quan khác. + Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước các biến hóa vốn lưu động” và được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 1-1 (…). Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước số đông thay đổi của vốn lưu động ” giả dụ tổng những số dư cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư thời điểm đầu kỳ và được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đơn(…).

Thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn nộp(Mã số 15):

+ Số liệu chỉ tiêu này căn cứ vào sổ kế toán thù TK 111, 112, 113 (cụ thể chi phí nộp thuế TNDN), sau thời điểm so sánh với sổ kế tân oán TK 3334.

+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận marketing trước phần lớn chuyển đổi vốn lưu động” cùng được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (…).

Tiền thu khác tự vận động tởm doanh(Mã số 16)

+ Số liệu tiêu chuẩn này căn cứ vào TK 111, 112, 113 sau khoản thời gian đối chiếu cùng với sổ kế toán thù những thông tin tài khoản bao gồm tương quan vào kỳ báo cáo.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước rất nhiều biến hóa vốn lưu động”.

Tiền đưa ra không giống từ bỏ hoạt động kinh doanh(Mã số 17):

+ Số liệu tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào sổ kế toán thù TK 111, 112, 113 sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế tân oán các thông tin tài khoản tất cả tương quan trong kỳ báo cáo.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước hồ hết biến hóa vốn lưu động”.

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần trường đoản cú vận động ghê doanh(Mã số 20):

Mã số đôi mươi = Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16 + Mã số 17

Phần II: Lưu chuyển khoản tự chuyển động đầu tư: (nlỗi lập Báo cáo LCTT theo phương thức trực tiếp)

Phần III: Lưu chuyển khoản từ hoạt động tài chính: (nlỗi lập Báo cáo LCTT theo phương thức trực tiếp)

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa huấn luyện và đào tạo kế toán thù thực hành với làm hình thức dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất có thể thị trường

 (Được huấn luyện và đào tạo và thực hiện do 100% các kế toán trưởng trường đoản cú 13 năm cho hai mươi năm tởm nghiệm)