HƯỚNG DẪN NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ

Việc xây dựng và phát triển Đảng, củng cố chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giúp Đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng để thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ


Sinh hoạt chi bộ là một thuật ngữ quen thuộc để chỉ một trong những hình thức hoạt động quan trọng của Đảng. Đây là nguyên tắc tổ chức và biện pháp liên quan mật thiết tới việc xây dựng và phát triển Đảng, củng cố chi bộ và góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giúp Đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng để thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ gửi tới Quý khách hàng bài viết với chủ đề hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Chúng tôi mong rằng bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết tới quý vị.

Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ

Thứ nhất: Về công tác chuẩn bị đối với sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề

– Với sinh hoạt thường kỳ thì bí thư hoặc phó bí thư chi bộ sẽ chuẩn bị trước nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết hoặc dự kiến nội dung tổng kết của buổi sinh hoạt;

– Tiếp theo về phần họp chi bộ để thống nhất các nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng và đưa ra dự kiến của tháng tiếp theo đó. Xác định những nội dung trọng tâm cần phải trao đổi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại chi bộ;

– Về thời gian và địa điểm phải được thông báo, chi bộ có thể gửi trước các tài liệu sinh hoạt cho đảng viên để nghiên cứu và chuẩn bị trước các nội dung phát biểu, đề xuất;

– Với sinh hoạt chuyên đề: Chuyên đề được chi bộ xây dựng hàng năm để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo;

– Để chuẩn bị cho sinh hoạt chuyên đề, chi bộ phân công đảng viên am hiểu nội dung liên quan tới chuyên đề và có khả năng biên tập để làm thành văn bản. Với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn bị chuyên đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cách thức sinh hoạt nhưng phải bảo đảm chất lượng;

– Bí thư chi bộ sẽ trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp thực hiện chuyên đề với những đảng viên đã được phân công. Dự thảo về chuyên đề phải được thông qua bởi chi ủy hoặc bí thư chi bộ.

Thứ hai: Về các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ

Các bước sinh hoạt chi bộ:

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có);

– Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ;

– Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do);

– Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ;

– Tiến hành sinh hoạt

Đối với sinh hoạt thường kỳ

– Bí thư chi bộ báo cáo nội dung sinh hoạt đã được chi ủy chuẩn bị và gợi ý thảo luận;

– Đảng viên phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ;

– Bí thư chi bộ cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.

Xem thêm: Cách Tạo Kênh Phụ Youtube - Tạo Kênh Thương Hiệu Kênh Phụ Youtube 2021

Đối với sinh hoạt chuyên đề

– Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề;

– Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề;

– Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề;

– Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện. Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong chi bộ (chi bộ đông đảng viên có thể gửi tới tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp;

Phần kết thúc sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ sẽ thực hiện các nội dung cơ bản sau:

– Tổng hợp các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt, tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh hoạt chi bộ đồng thời phân công nhiệm vụ cho đảng viên và quy định thời gian hoàn thành;

– Định hướng tư tưởng đối với đảng viên; giải quyết hoặc phản ánh với cấp có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên;

– Thông qua nghị quyết hoặc kết luận;

– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;

– Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.

Trên đây là hướng dẫn sinh hoạt chi bộ một cách chi tiết nhất từ bước chuẩn bị đến các bước tiến hành mà độc giả có thể tham khảo.

*

Nội dung sinh hoạt chi bộ gồm những gì?

Trong hướng dẫn sinh hoạt chi bộ chắc chắn phải đề cập tới nội dung sinh hoạt chi bộ – đây là một trong những vấn đề chính đối với sinh hoạt chi bộ:

Đối với sinh hoạt thường kỳ

– Trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ cần chọn những nội dung mang tính thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, cơ quan, đơn vị có tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi;

– Trường hợp có những bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp cần thông báo và phổ biến đến toàn chi bộ;

– Ngoài ra trong buổi sinh hoạt còn cần đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng; những vấn đề chi bộ cần quan tâm để từ đó kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên. Đánh giá và bình luận về kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng bằng việc chỉ ra ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân từ đó đề ra biện pháp khắc phục;

– Đồng thời sinh hoạt chi bộ còn có nội dung xác định nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

Đối với sinh hoạt chuyên đề

Sinh hoạt chuyên đề cũng có những nội dung giống sinh hoạt thường kỳ, cu thể nội dung của sinh hoạt chuyên đề sẽ bao gồm:

– Về vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên;

– Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên;

– Về việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ;

– Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị;

– Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ;

– Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên;

– Những nội dung khác theo đặc điểm của từng loại hình chi bộ.

Trên đây Luật Hoàng Phi đã gửi đến Quý khách hàng bài viết với chủ đề hướng dẫn sinh hoạt chi bộ đối với cả sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt thường kỳ. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn trực tuyến để được giải đáp và hỗ trợ nhanh chóng nhất.