HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2018 TỔNG CỤC THUẾ


*

Tại buổi giải đáp trực tuyến, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn, giải đáp nhiều câu hỏi khác của người nộp thuế.

Bạn đang xem: Hướng dẫn quyết toán thuế tncn 2018 tổng cục thuế

Theo Tổng cục Thuế, trong tháng 3/2019, chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế TNCN sẽ được Tổng cục Thuế thực hiện vào các chiều thứ 4 hàng tuần với thời lượng 2 giờ bắt đầu từ 14h00 và kết thúc lúc 16h00.

Trường hợp trong 3 tuần đầu hỗ trợ nếu nhu cầu của người nộp thuế tăng cao mà trong các buổi hỗ trợ trực tuyến chưa giải đáp được thì trong tuần cuối tháng 3/2019 có thể thực hiện 3 buổi/tuần vào các ngày thứ 2, 4 và thứ 6, thời gian bắt đầu từ 14h00 đến 16h00.

Tóm tắt ngắn gọn nội dung một số câu hỏi mà trong buổi giao lưu trực tuyến, các độc giả đưa ra các câu hỏi trực tiếp và được đại diện của Tổng Cục Thuế hướng dẫn và trả lời như sau:

1. "Nay Tôi có chứng từ khấu trừ từ năm 2015, 2016, 2017 có đuợc quyết toán đề nghị hoàn thuế TNCN và tôi có bị phạt do quyết toán thuế chậm hay không?"

- Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định hiện hành, nếu năm 2015, 2016, 2017 người nộp thuế có số thuế nộp thừa và có nhu cầu hoàn thuế thì được quyết toán thuế và đề nghị hoàn thuế mà không bị xử phạt vi phạm hành chính do nộp tờ khai quyết toán thuế chậm.

- Trả lời câu hỏi trên, Tổng cục Thuế cho biết, theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, trường hợp trên, cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần. Với mức lương chi trả là 7 triệu đồng/tháng thì chưa đến mức phải khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến. Trường hợp người lao động nghỉ việc trước thời hạn thì Công ty vẫn áp dụng theo biểu thuế lũy tiến theo như hợp đồng lao động đã ký kết mà không phải điều chỉnh lại.

3. "Theo quy định người lao động có thu nhập 2 nơi phải tự quyết toán vậy DN có phải kê khai quyết toán đối với phần thu nhập DN đã trả cho cá nhân này hay không?".

- Tổng cục Thuế giải đáp, theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC, Công ty trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập mà Công ty trả cho cá nhân và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

- Trường hợp người lao động nhận thu nhập do ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị và nhận thu nhập vãng lai ở một đơn vị khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị đó khấu trừ thuế TNCN đầy đủ theo tỷ lệ 10% thì người lao động được ủy quyền cho đơn vị ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên quyết toán thuế thay.

Xem thêm: Sử Dụng Nha Đam Đúng Cách Để Làm Đẹp Và Những Lưu Ý Khi Dùng Nha Đam

- Ngoài trường hợp người lao động được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay nêu trên, nếu người lao động nhận thu nhập từ 2 nơi thuộc diện phải quyết toán thuế do có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thì người nộp thuế trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

4. Liên quan đến các khoản thu nhập không tính thuế, bạn đọc có vướng mắc: "Tôi được biết về các khoản thu nhập không tính thuế có khoản tiền ăn giữa ca ăn trưa mà DN chi tiền được miễn tối đa là 730.000 đồng. Vậy nếu công ty ký hợp đồng với nhân viên và ghi rõ tiền ăn là 910.000 đồng thì có được miễn thuế TNCN 910.000 đồng không?".

- Gỡ vướng nội dung trên, Tổng cục Thuế cho biết, theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

- Do đó, trường hợp trên tiền ăn giữa ca 910.000 đồng cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội hiện nay là 730.000 đồng nên phần vượt mức (180.000 đồng) phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Do đó, cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế nếu thuộc diện phải quyết toán theo quy định. Nếu cá nhân không thuộc diện phải quyết toán theo quy định thì không bắt buộc phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Trường hợp người lao động được điều chuyển nêu trên có đăng ký hoặc đăng ký điều chỉnh bổ sung giảm trừ người phụ thuộc cho năm 2018 thì nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho đơn vị của bạn, đơn vị bạn có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT (ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC) và gửi trực tiếp cơ quan thuế hoặc mẫu 02TH qua mạng...