Hướng dẫn sử dụng onenote 2016

Cho cho dù ai đang ở nhà, ở trường, hoặc trong văn uống chống, hãy thực hiện Onelưu ý với Onelưu ý Office 365 để ghi chnghiền bất cứ chỗ nào bạn đi, bất kể điều gì bạn cần ghi nhớ. Onecảnh báo hay OneNote Office 365 vẫn auto lưu lại với đồng nhất hóa ghi crúc của khách hàng bên trên toàn bộ các thiết bị nhằm chúng ta cũng có thể tập trung vào cân nhắc và ý tưởng phát minh của mình.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Resources: https://support.office.com/en-us/article/Office-Training-Center-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb


Chuyên mục: Kiến thức