Hướng Dẫn Vẽ Lưu Đồ Giải Thuật

Hướng dẫn cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối thông qua 5 bài lab. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ trình bày cách biểu diễn bằng sơ đồ khối hay còn gọi là flow chart.

Bạn đang xem: Hướng dẫn vẽ lưu đồ giải thuật

Các bạn nên xem bài Tổng quan về lập trình C để biết các kí hiệu trong sơ đồ khối.

Hướng dẫn cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối – Yêu cầu

Bài 1.Vẽ lưu đồ (flowcharts) cho thuật toán nhập vào độ C (Celsius) và chuyển sang độ F (Fahrenheit). Biết rằng C/5 = (F-32)/9.

Bài 2.Vẽ lưu đồ cho thuật toán nhập vào điểm toán, điểm lý và điểm hoá. Tính tổng điểm, điểm trung bình và hiển thị kết quả.

Bài 3.Vẽ lưu đồ cho thuật toán tính chu vi, diện tích hình tròn. Hiển thị chu vi và diện tích sau khi tính.

Bài 4.Vẽ lưu đồ cho thuật toán tìm số lớn nhất trong 3 số a, b và c.

Xem thêm: Cách Hủy Dịch Vụ 4Share Viettel Chính Xác 100%, Dịch Vụ Gtgt Của 4Share

Hướng dẫn cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối – Hướng dẫn

Các bạn có thể sử dụng bất kỳ phần mềm nào hỗ trợ vẽ sơ đồ khối mà mình biết. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng phần mềm quen thuộc là Microsoft Office Word.

Bài 1.Vẽ lưu đồ (flowcharts) cho thuật toán nhập vào độ C (Celsius) và chuyển sang độ F (Fahrenheit). Biết rằng C/5 = (F-32)/9.

Phân tích:

Nhập (Input) vào độ C; Xử lý (Process) là F = C * 1.8 + 32; Hiển thị (Output) độ F

Flow chart:

*

Bài 2.Vẽ lưu đồ cho thuật toán nhập vào điểm toán, điểm lý và điểm hoá. Sau đó tính tổng điểm, điểm trung bình và hiển thị kết quả.

Phân tích:

Nhập vào điểm toán, điểm lý và điểm hóa; Xử lý là tính điểm tổng và điểm trung bình cộng; Hiển thị điểm tổng và điểm trung bình cộng.

Flow chart:

*

Bài 3.Vẽ lưu đồ cho thuật toán tính chu vi, diện tích hình tròn. Hiển thị chu vi và diện tích sau khi tính.

Phân tích:

Nhập vào bán kính r; Xử lý là tính chu vi = 2*PI*r, diện tích = PI*r*r; Hiển thị chu vi và diện tích

Flow chart:

*

Bài 4.Vẽ lưu đồ cho thuật toán tìm số lớn nhất trong 3 số a, b và c.

Phân tích:

Nhập vào 3 số thực; Xử lý tìm số lớn nhất bằng cách so sánh; Hiển thị số lớn nhất