Khí Metan Có Nhiều Ở Đâu

Khí Mêtan có ở đâu? Nó có cả trong tự nhiên và từ những hoạt động của con người sinh ra. Trong tự nhiên, khí Mêtan có ở các vùng đất ngập nước. Nguồn hydrat, đất đóng băng, tổ mối, đại dương, các vùng nước ngọt. Đất không phải đất ngập nước và các nguồn khác như cháy rừng…


Chúng ta cùng xem khí Mêtan có ở đâu nhé!

Vùng đất ngập nước

Các vùng đất ngập nước tự nhiên chịu trách nhiệm cho khoảng 80% khí thải mê-tan toàn cầu từ các nguồn tự nhiên. Các vùng đất ngập nước cung cấp môi trường sống thuận lợi cho các vi khuẩn sản xuất me-tan. Nó tạo ra khí mê-tan trong quá trình phân hủy chất hữu cơ. Những vi khuẩn này đòi hỏi môi trường không có oxy và chất hữu cơ phong phú. Cả hai yếu tố này đều có trong điều kiện đất ngập nước.

Bạn đang xem: Khí metan có nhiều ở đâu

Mối

*
Khí Mêtan có ở trong đại dương

Các đại dương được ước tính chịu trách nhiệm về khoảng 8% khí thải metan toàn cầu từ các nguồn tự nhiên. Nguồn metan từ các đại dương không hoàn toàn rõ ràng. Nhưng hai nguồn được xác định bao gồm việc tiêu hóa khí trong các động vật phù du và cá biển. Methanogenisis trong trầm tích và các khu vực thoát nước dọc theo các vùng ven biển.

Hydrate

*
Khí Mêtan có ở bãi rác thải

Các bãi chôn lấp rác là nguồn methane lớn nhất liên quan đến con người. Ở Hoa Kỳ, chiếm 34% lượng phát thải khí mêtan. Metan được tạo ra trong bãi chôn lấp và bãi thải khi chất thải phân hủy dưới điều kiện khan khí. Lượng khí mêtan được tạo ra phụ thuộc vào lượng và độ ẩm của chất thải. Cùng với các hoạt động thiết kế và quản lý tại khu vực.

Xem thêm: Khám Phá Sản Phẩm Của Unza, Khám Phá Sản Phẩm Wipro Chính Hãng Tại Tiki

Hệ thống khí tự nhiên và dầu khí

*
Khí Mêtan có ở khu vực chăn nuôi

Trong chăn nuôi gia súc như trâu, cừu, dê và lạc đà. Những động vật này sản xuất một lượng đáng kể khí mê-tan như một phần của quá trình tiêu hóa. Trong dạ cỏ, hoặc dạ dày trước của những động vật này. Quá trình lên men, vi sinh chuyển thức ăn thành các sản phẩm có thể được tiêu hóa và sử dụng bởi động vật. Quá trình lên men vi sinh, được gọi là quá trình lên men ruột. Nó tạo ra khí mê-tan như một sản phẩm phụ. Methane cũng được sản xuất với số lượng nhỏ hơn bởi quá trình tiêu hóa của các động vật khác, bao gồm cả con người, nhưng lượng khí thải từ các nguồn này là không đáng kể.

Xử lý nước thải

*
Khí Mêtan có ở khu vực canh tác như trồng lúa

Methane cũng được sinh ra trong quá trình trồng lúa ngập nước bởi sự phân hủy các chất hữu cơ trong đất (không có oxy)- phân hủy khan khí. Đất ngập nước là môi trường lý tưởng cho sản sinh khí mê-tan vì điều kiện thiếu oxy và độ ẩm. Mức độ phát thải khác nhau với điều kiện đất đai và thực tiễn sản xuất cũng như khí hậu.

Nơi cung cấp khí metan?

Khí Mêtan có ở earlsdaughter.com – nhà cung cấp khí đặc biệt

earlsdaughter.com chuyên cung cấp khí Mêtan – CH4 cũng như các sản phẩm khí đặc biệt, khí công nghiệp khác như: Khí Helium, Khí Sf6, …