Làm thế nào để đăng ký mã số thuế tncn


Doanh nghiệp tổng thích hợp thông báo ĐK của cá thể vào Tờ knhì ĐK mã số thuế TNCN giành riêng cho phòng ban đưa ra trả các khoản thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT cùng gửi vào Cổng thông tin năng lượng điện tử của Tổng viên thuế.

Doanh nghiệp rất có thể kê knhị thẳng trên trang thuedientu.gdt.gov.vn hoặc kê khai trên ứng dụng HTKK, rồi kết xuất XML để nộp qua trang thuedientu.gdt.gov.vn.

Đăng cam kết MST cá thể thẳng bên trên trang thuedientu.gdt.gov.vnTruy ctràn vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng thông tin tài khoản -quốc lộ doanh nghiệp đã ĐK.Chọn phần “Đăng ký thuế” à Chọn tiếp “Đăng ký mới, biến đổi biết tin cá nhân qua CQCT” à Chọn làm hồ sơ “05-ĐK-TH-TCT”.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
- English


Chuyên mục: Kiến thức