LEMON LÀ GÌ

an oval fruit that has a thiông chồng, yellow skin and sour juice, or the small tree on which this fruit grows:

Bạn đang xem: Lemon là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ earlsdaughter.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp lạc quan.


*

used in connection with radio lớn refer khổng lồ the times during the day when many people are listening in their cars travelling to or from work

Về câu hỏi này
*

*

*

Xem thêm: Cách Kết Nối Domain Với Host Ing (Trỏ Domain Về Host), Cách Trỏ Tên Miền Về Host Bằng Dns Của Host

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn earlsdaughter.com English earlsdaughter.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp Shop chúng tôi cải thiện từng trải về Từ Điển earlsdaughter.com của doanh nghiệp. Đóng Làm bài xích điều tra khảo sát /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message