Mất sổ đoàn làm lại thế nào

Hồ sơ đoàn viên bao gồm các giấy tờ, chứng nhận ghi nhận quá trình hoạt động của đoàn viên trong tổ chức Đoàn thanh niên ĐCSVN. Theo quy định khi hồ sơ đoàn viên bị thất lạc thì hoàn toàn có thể xin cấp lại.


Có nhiều trường hợp trong quá trình học tập, làm việc chúng ta không may làm thất lạc hồ sơ đoàn viên. Việc này gây khó khăn khi chúng ra cần chuyển sinh hoạt đoàn đến nơi khác, hay cần hồ sơ đoàn viên để xét kết nạp vào Đảng.

Bạn đang xem: Mất sổ đoàn làm lại thế nào

Vậy khi là thất lạc hồ sơ đoàn viên có được xin cấp lại hay không? Thủ tục cấp lại hồ sơ đoàn viên khi bị thất lạc như thế nào?

Nhằm giúp quý độc giả có thể hiểu ra hơn về vấn đề này, Chúng tôi xin gửi đến quý độc giả những thông tin dưới bài viết sau.

Cơ sở pháp lý?

– Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

– Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 thực hiện Điều lệ Đoàn thanh nuên cộng sản Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 28 tháng 06 năm 2013.

Có được cấp lại hồ sơ đoàn viên khi bị thất lạc không?


Hồ sơ đoàn viên bao gồm các giấy tờ, chứng nhận ghi nhận quá trình hoạt động của đoàn viên trong tổ chức Đoàn thanh niên ĐCSVN. Theo quy định tại Điểm c) Mục 3 Hướng dẫn số 22 HD/TWĐTN;

“ Trường hợp do thất lạc hồ sơ đoàn viên thì thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn phải có bản tường trình và xác nhận của cơ sở đoàn nơi chuyển đi, được làm lại hồ sơ tại nơi chuyển đến. Trường hợp còn thẻ đoàn viên hoặc những văn bản xác nhận là đoàn viên, đảm bảo các quy định của Điều lệ Đoàn thì làm lại sổ đoàn viên tại nơi chuyển đến. Các trường hợp khác thì bồi dưỡng, xét kết nạp đoàn viên như điều 1, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.”


Như vậy, khi hồ sơ đoàn viên bị thất lạc thì hoàn toàn có thể xin cấp lại. Việc xin cấp lại theo trình tự nhất định tùy theo từng trường hợp.

*

Thủ tục xin cấp lại hồ sơ đoàn viên?

Thủ tục cấp lại hồ sơ đoàn viên khi bị thất lạc trong các trường hợp cụ thể khác nhau, cụ thể như sau:

Trường hợp mất thẻ đoàn viên nhưng vẫn còn sổ đoàn viên

+ Ban Chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên mất thẻ đoàn nhưng còn sổ đoàn viên, báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cấp lại thẻ đoàn viên.

+ Dựa vào thông tin trong sổ đoàn viên và Nghị quyết kết nạp Đoàn viên mới Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ghi lại đầy đủ thông tin trong sổ đoàn viên vào thẻ đoàn viên;

+ Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tổng hợp danh sách đoàn viên mất thẻ đoàn, thẻ đoàn phục hồi và sổ đoàn viên của những đoàn viên mất thẻ gửi về Đoàn cấp trên để đối chiếu hồ sơ và đóng dấu thẻ Đoàn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Trò Chơi Ô Chữ Trên Powerpoint Đơn Giản, Hướng Dẫn Làm Trò Chơi Ô Chữ Trong Powerpoint

Trường hợp mất Nghị quyết kết nạp đoàn

+ Ban Chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên mất Nghị quyết kết nạp Đoàn rồi báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trực tiếp cấp lại Nghị quyết kết nạp đoàn viên.

+ Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tiến hành cấp lại Nghị quyết kết nạp đoàn viên trên cơ sở thông tin trong sổ đoàn viên.

Trường hợp mất toàn bộ hồ sơ đoàn viên

+ Đoàn viên cần làm bản tường trình về quá trình từ khi kết nạp đoàn và tham gia hoạt động Đoàn đến khi bị thất lạc hồ sơ, nêu nguyên nhân bị thất lạc hồ sơ, có xác nhận của cơ sở Đoàn mà đoàn viên sinh hoạt trước khi chuyển đến đơn vị hiện tại.

+ Hồ sơ mới được làm lại thông qua việc xác nhận bản tường trình, toàn bộ quá trình tham gia sinh hoạt đoàn, thành tích của đoàn viên từ khi kết nạp đến thời điểm hiện tại vào sổ đoàn viên mới.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ra quyết định khôi phục hồ sơ đoàn viên và xác nhận trong hồ sơ mới của đoàn viên

Một số trường hợp khác khi thực hiện việc cấp lại hồ sơ đoàn viên mới cần lập danh sách, xin ý kiến của Đoàn cấp trên để có hướng giải quyết cụ thể.

Như vậy, trường hợp bị thất lạc hồ sơ đoàn viên, người bị thất lạc hồ sơ đoàn viên có thể viết đơn yêu cầu Ban chấp hành Đoàn cơ sở nơi người đó đang công tác làm Thủ tục cấp lại hồ sơ đoàn viên khi bị thất lạc cho mình hoặc xin ý kiến Đoàn cấp trên để có hướng giải quyết.