MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỎNG VẤN

*

Bạn đang xem: Mẫu bảng đánh giá kết quả phỏng vấn

LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

RECRUITMENT PROCESS

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Dated issue:


BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN

EVALUATION TABLE OF THE INTERVIEW

Ngày:………………………………….Vị trí bỏng vấn:.........................................................

Dates: …………………………………Position:........................................................................

Họ tên:…………………………………Năm sinh:………………Quê quán:........................

Full name:…………………………….. Year of birth:……...……Home town:....................

Các yếu tố buộc phải tiến công giá/

Factors khổng lồ evaluate

Những nét đặc trưng biểu lộ kỹ năng ứng viên/

Characteristics of candidates ability

Tầm đặc biệt quan trọng tính bởi điểm/

Significance in points (1-5)

Điểm của ứng viên/

Score of member

(1-5)

Mức độ đáp ứng/

Response level

1

2

3

4

5=3*4

1. Kiến thức đào tạo/ Tranning knowledge:

- Văn uống hoá/ Level:

- Chuyên ổn môn/ Major:

- Ngoại ngữ/ Foreign Language:

- Vi tính/ Computer Skill:

2. Kỹ năng/ Skill:

- Thâm niên/ Seniority:

- Thành tích/ Achievement:

- Kỹ năng giao tiếp/ Communication Skills

- Kỹ năng so với, ra quyết định/ Analytical & Decision making skills

3. Phđộ ẩm hóa học cá nhân/ Personal Qualities:

- Khẳ năng lôi kéo, thuyết phục/ Ability khổng lồ pull, persuade:

- Phong bí quyết (hành vi, động tác, nói năng)/ Style (behavior, gesture, speech):

- Linch hoạt, cởi vát/ Flexible, resourceful:

- Điềm đạm thiết yếu chắn/ Be calm & sure:

- Có tham vọng, cầu tiến/ Ambitious, forward-looking:

- Có niềm tin trách nát nhiệm/ Reponsible:

- Tự tin, quả quyết/ Confidence, assertiveness:

- Ngoại hình, trang phục/ Appearance, costume:

- Điểm sáng cá thể khác/ Other personal characteristics required for the jobcần thiết cho công viêc

4. Kinch nghiệm/ Experience

5. Hình thức cùng tố chất/ Forms & qualities

Người bỏng vấn/ Interviewer:……………………………Ký tên/ Sign:…………………

Người phỏng vấn/ Interviewer:……………………………Ký tên/ Sign:…………………

Người bỏng vấn/ Interviewer:……………………………Ký tên/ Sign:…………………

Người bỏng vấn/ Interviewer:……………………………Ký tên/ Sign:…………………

Ý kiến của trưởng bộ phận/ Opinion of head of department:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ý loài kiến của phòng nhân sự/ Opinion of Human Resource department:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ý loài kiến của Giám đốc/ Opinion of Director

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

*


Thời gian bước đầu dấn việc/ Starting time

:

Thời gian thử việc/ Probationary period

:

Mức lương demo việc/ Probationary salary

:

Mức lương văn bản thoả thuận sau thử việc/ The salary after the probation

:


Xem thêm: Cách Bảo Quản Củ Hành Tím Và Tỏi Khô Lâu Không Hỏng, Cách Bảo Quản Hành Tím Được Lâu Không Bị Thối Mềm

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(ký kết, ghi rõ chúng ta cùng tên)

(sign, full name)

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCE MANAGER

(cam kết, ghi rõ chúng ta cùng tên)

(sign, full name)

NGƯỜI LẬP

FORM MAKER

(ký, ghi rõ họ cùng tên)

(sign, full name)


Đây là vnạp năng lượng bạn dạng biểu mẫu mã bởi công ty chúng tôi trường đoản cú soạn thảo, ví như Anh/Chị ước ao sử dụng hình thức dịch vụ vui tươi liên hệ với Shop chúng tôi và để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Đây là văn bản biểu mẫu vị công ty chúng tôi trường đoản cú biên soạn thảo, trường hợp Anh/Chị muốn sử dụng hình thức vui tươi liên lạc với công ty chúng tôi sẽ được upgrade thông tin tài khoản VIPhường. Xin cám ơn.