Mổ tim bẩm sinh ở đâu

Jeanne Marie Baffa

, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University


Bạn đang xem: Mổ tim bẩm sinh ở đâu

Bệnh tim bẩm sinh là dị tật bẩm sinh phổ biến nhất, xảy ra ở gần 1% số trẻ sinh ra sống ( 1 Tài liệu tham khảo chung Bệnh tim bẩm sinh là dị tật bẩm sinh phổ biến nhất, xảy ra ở gần 1% số trẻ sinh ra sống (1). Trong số các dị tật bẩm sinh, bệnh tim bẩm sinh là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ nhỏ. Các... đọc thêm ). Trong số các dị tật bẩm sinh, bệnh tim bẩm sinh là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ nhỏ.


Các bệnh tim bẩm sinh phổ biến nhất được chẩn đoán ở trẻ sơ sinh là cơ và quanh móng thông liên thất Thông liên thất (VSD)

*
tiếp theo là tiếp thông liên nhĩ Thông liên nhĩ (ASD) , với tổng tỷ lệ là 48,4 trong 10.000 trẻ sinh ra sống. Phổ biến nhất bệnh tim bẩm sinh tím Tim bẩm sinh tím Bệnh tim bẩm sinh là dị tật bẩm sinh phổ biến nhất, xảy ra ở gần 1% số trẻ sinh ra sống (1). Trong số các dị tật bẩm sinh, bệnh tim bẩm sinh là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ nhỏ. Các... đọc thêm là tứ chứng Fallot Tứ chứng Fallot
*
, tỷ lệ này cao gấp đôi chuyển vị của động mạch Chuyển gốc động mạch (TGA)
*
(4,7 so với 2,3/10 000 trẻ sinh ra).


Xem thêm: Thuốc Maalox - Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi

Các yếu tố môi trường thường gặp bao gồm bệnh của người mẹ (ví dụ như tiểu đường, rubella, lupus ban đỏ hệ thống) hoặc các thuốc mẹ uống khi mang thai có khả năng gây ảnh hưởng đến thai nhi (như lithium, isotretinoin, thuốc chống co giật). Tuổi mẹ là một yếu tố nguy cơ đã biết đối với các tình trạng di truyền nhất định, đặc biệt là Hội chứng Down Hội chứng Down (Trisomy 21)

*
, có thể bao gồm khuyết tật tim. Không rõ liệu tuổi mẹ có phải là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với bệnh tim bẩm sinh hay không. Tuổi cha cũng có thể là một yếu tố nguy cơ ( 1 Tham khảo nguyên nhân gây bệnh Bệnh tim bẩm sinh là dị tật bẩm sinh phổ biến nhất, xảy ra ở gần 1% số trẻ sinh ra sống (1). Trong số các dị tật bẩm sinh, bệnh tim bẩm sinh là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ nhỏ. Các... đọc thêm ).


Một số bất thường nhiễm sắc thể, chẳng hạn như trisomy 21 ( Hội chứng Down Hội chứng Down (Trisomy 21)

*
), trisomy 18 Trisomy 18 , trisomy 13 Ba nhiễm sắc thể 13
*
, và Một nhiễm sấc thể X Turner Syndrome
*
(Hội chứng Turner), có liên quan chặt chẽ với bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên, những bất thường này chỉ chiếm khoảng 5 -6% số bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh.


Nhiều trường hợp khác liên quan đến sự mất đoạn microdeletions Hội chứng mất đoạn và lặp đoạn gen rất nhỏ , lặp đoạn trên nhiễm sắc thể hoặc đột biến đơn gen. Thông thường, những đột biến này gây ra các hội chứng bẩm sinh ảnh hưởng đến nhiều cơ quan ngoài tim. Ví dụ Hội chứng DiGeorge Hội chứng DiGeorge (mất đoạn ở 22q11.2) và hội chứng Williams-Beuren (mất đoạn nhỏ ở vị trí 7p.11.23). Các dị tật gen đơn gây các hội chứng liên quan đến CHD bao gồm đột biến ở fibrillin-1 ( hội chứng Marfan Marfan Syndrome

*
), TXB5 (Hội chứng Holt-Oram), và có thể PTPN11 (Hội chứng Noonan). Các khiếm khuyết gen đơn cũng có thể không gây ra các dị tật bẩm sinh.