More likely là gì

Likely hoàn toàn có thể có mặt trong cấu tạo Be likely + Khủng Verbhoặc It”s likely that + mệnh đềđể chỉ điều nào đấy có khả năng xảy ra.

Bạn đang xem: More likely là gì

Bài Viết: More likely là gì


1. Be likely lớn

Be likely tođi với hễ từ nguyên ổn thể bao gồm lớn.

Ví; dụ:

Areparents who have a lot of moneylikely lớnspoil their children?

Be likely tohay được áp dụng để tạo cho sự đối chiếu cùng với phần lớn từ bỏ như: as … as,more, (the) most, lesscùng (the) least.

Ví; dụ:

I think menare more likely lớnspend a lot of money on food than women are.A:I liked Budapest as well.B:Yeah. I’mprobablyless likely lớngo back there than Khủng Prague.Steve sầu is as likely phệ get the job as Dora. They’re both very well qualified.Kevin is (the) least likely béo want lớn get married of all his friends.

Hình ảnh: Pinterest

2.It”s likely that

Cấu tạo nên It’s likelythat+ mệnh đề; hễ tự trong mệnhđề thường chiaở thì tương lai1-1 để chỉ kỹ năng xẩy ra của việc nào kia.

Ví; dụ:

It’s likely thatsales will rise.It’slikelythat more states will soon follow California’s lead.

Với nghĩa chắc là, nghe đâu nhỏng, cấu tạo It”s likely that + mệnhđề thườngđược dùngnhằm viết lại câu có những cấu tạo tươngđương, kể cả:It seems that… = It appears that… = It looks as if…= It is likely that…


Ví; dụ:

It seems that she was very depressed about failing the kiểm tra.

Xem thêm: Lịch Tiêm Vacxin Cho Trẻ Sơ Sinh Ở Đâu Tốt? Tiêm Vắc Xin Cho Trẻ Ở Đâu An Toàn, Đáng Tin Cậy

= It appears that she was very depressed about failing the thử nghiệm.= It is likely that she was very depressed about failing the kiểm tra.= It looks as if she was very depressed about failing the thử nghiệm. (Có vẻ như cô ấy khôn xiết ai oán do tđuổi kỳ thi)It appears that they”ve sent us the wrong information.= It seems that they”ve sent us the wrong information.= It is likely that they”ve sent us the wrong information.= It looks as if they”ve sầu sent us the wrong information. (Có vẻ như chúng ta đã gửi nhầm ban bố cho các bạn)It looks as if it”s going Khủng rain again.= It seems that it”s going lớn rain again.= It appears that it”s going phệ rain again.= It is likely that it”s going phệ rain again. (Nhìn hình như nlỗi ttránh lại sắp tới mưa)It is likely that she”s very surprised at his amazing performance.= It seems that she”s very surprised at his amazing performance.= It appears that she”s very surprised at his amazing performance.= It looks as if she”s very surprised at his amazing performance. (Có vẻ nhỏng cô ấy siêu quá bất ngờ trước màn màn trình diễn hoàn hảo nhất của anh ta)

Crúc ý: Ta lập thể phủ định của be likely bự Verb & It”s likely that bằng cách thức thêm not vào trước likely hoặc áp dụng unlikely. Unlikely sở hữu tí;nh trang trọng hơn đối với not likely.

Ví; dụ:


The company isnot likely tomake a profit in the second half of the year.People areunlikely lớnlisten lớn hyên now because they know he lied.

Ta rất có thể áp dụng trạng từ bỏ mức độ nhưvery,quite,highlyvà extremelytrướclikelyvàunlikely nhằm nhấn mạnh nghĩa củabọn chúng.

Ví; dụ:

The government isvery likelymập propose changes to the income tax system soon.I think it’shighly unlikelythat she’ll get into lớn university with the demo scores she has.

Lưuý:It is likely lớn(hoàn toàn có thể, bao gồm khả năng)không tươngđồng về nghĩa đối với It is easy mập (tiện lợi làm gì).

Ví; dụ:

It’seasyto lớn forget mập save your work on the computer.Not:It’s likely béo forget…It’seasylớn confuse mushrooms you can eat with poisonous ones.Not:It’s likely to confuse…Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: More Likely Là Gì – Likely Or More Likely Có Nghĩa Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://earlsdaughter.com More Likely Là Gì – Likely Or More Likely Có Nghĩa Là Gì


Related


About The Author
*

Là GìE-Mail Author

Leave a Reply Hủy

Lưu thương hiệu của tớ, tin nhắn, với trang web vào trình lưu ý này cho lần phản hồi tiếp đến của mình.