Một số giải pháp nâng cao chất lượng thông tin thống kê tại chi cục thống kê sơn trà

"CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH - XÂY DỰNG ĐẢNG NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH"TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-1960 NĂM BÁO PHÚ THỌ
*

*

*

*

*

PTO- Với chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thống kê trên địa bàn, triển khai các hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch, đáp ứng yêu cầu thông tin, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp, thời gian qua, ngành Thống kê Phú Thọ đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thống kê, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bạn đang xem: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thông tin thống kê tại chi cục thống kê sơn trà

Có thể thấy rằng, năm 2016 là năm Luật Thống kê 2015 bắt đầu có hiệu lực, là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản lần thứ năm đồng thời cũng là năm đầu tiên ngành Thống kê tỉnh thực hiện phân biệt, tách rõ hoạt động dịch vụ, tư vấn thống kê với hoạt động quản lý hành chính Nhà nước về thống kê. Bởi vậy, cùng với những thông tin về hoạt động chung của ngành, trò chuyện với chúng tôi, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nguyễn Huy Lương luôn đề cập đến vấn đề làm sao để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thống kê, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

*
Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa lãnh đạo Cục Thống kê Phú Thọ với đoàn cán bộ Cơ quan Thống kê Myanmar trong chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Cục Thống kê tỉnh.

Theo ông, xác định mấu chốt vấn đề con người nên trước hết, Cục Thống kê tỉnh đã sớm có giải pháp để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thống kê, trong đó đặc biệt chú trọng hai khâu trọng yếu là đổi mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người làm công tác thống kê. Không kể việc khuyến khích tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, ngay trong năm 2016 đã có hàng chục lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, tọa đàm, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ được tổ chức trong toàn hệ thống, giúp cán bộ thống kê từ tỉnh tới cơ sở có thêm nhận thức, năng lực thực tiễn trong thực thi nhiệm vụ.

Ông Lương cho hay, điều này càng trở nên thiết yếu và ý nghĩa khi ngành Thống kê tỉnh chỉ được giao 97 chỉ tiêu công chức, viên chức nhưng phải quản lý, chỉ đạo hoạt động thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của trên 3.000 doanh nghiệp, hơn 65.000 cơ sở cá thể phi nông lâm thủy sản, gần 195.000 hộ và 280 trang trại nông lâm thủy sản, trên 4.000 đơn vị hành chính, sự nghiệp. Cũng vì vậy, song song với yếu tố con người, để nâng cao chất lượng công tác thống kê, ngành Thống kê tỉnh đã tập trung làm tốt công tác quản lý Nhà nước về thống kê thông qua chú trọng công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện luật và phương pháp chế độ thống kê; tổ chức 14 cuộc thanh tra; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình, phương pháp làm việc, lập và quản lý danh sách các đơn vị thống kê cơ sở.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Thống kê tỉnh thường xuyên chú trọng thời gian qua là tổ chức tốt các hoạt động công tác thống kê, trong đó việc tổ chức thu thập, xử lý thông tin thống kê được tiến hành khoa học, kịp thời. Trong năm 2016, ngành Thống kê tỉnh đã tổ chức hơn 30 cuộc điều tra trên địa bàn, nhất là điều tra mẫu thu thập thông tin về giá tiêu dùng; điều tra mẫu định kỳ hàng tháng về công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ, vận tải, lao động, việc làm; điều tra diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm; điều tra khảo sát mức sống dân cư; tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản; khảo sát xác định số lượng hộ, nhân khẩu để phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thông tin thu thập được từ các cuộc điều tra đều được nghiệm thu, xử lý theo đúng qui trình, quy định.

Điểm nhấn trong tổ chức thực hiện công tác thống kê năm 2016 là ngành Thống kê tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác biên soạn, tổng hợp, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội để cung cấp thông tin theo hướng cập nhật, khách quan, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh, chỉ đạo, hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương. Các đơn vị thuộc Cục thống kê tỉnh cùng các Chi cục Thống kê thường xuyên phân tích, tổng hợp, báo cáo ước tính, báo cáo sơ bộ tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, hàng quý của toàn tỉnh, trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu được phân tổ chi tiết tới từng huyện, thành, thị, kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền và cung cấp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nâng Cấp Ram Laptop Asus Bao Nhiêu Tiền? Hướng Dẫn Nâng Cấp Ram Cho Laptop Asus

Ông Nguyễn Văn Trường - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Tân Sơn chia sẻ: “Là huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí không đồng đều, địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn trong khi số lượng cán bộ thống kê còn hạn chế nhưng nhờ phát huy tinh thần trách nhiệm, cán bộ Chi cục vẫn duy trì tốt các cuộc điều tra, thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo huyện trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, đề ra các chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Nhìn từ góc độ khác, ngành Thống kê tỉnh cũng đã duy trì hiệu quả công tác tổng hợp, hệ thống hóa, chuẩn hóa số liệu thống kê; hoàn thành biên soạn, in và phát hành Niên giám thống kê năm 2015, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân; làm tốt công tác phổ biến thông tin thống kê, cung cấp thông tin chi tiết, chuyên sâu từng lĩnh vực cho các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng công tác phương pháp chế độ thống kê. Lãnh đạo Cục thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động thống kê, đặc biệt là tiến hành thu thập thông tin trong các cuộc điều tra thống kê nhằm không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, sản phẩm, ấn phẩm thống kê...

Thời gian tới, ngành Thống kê tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện giám sát phát triển bền vững địa phương đối với các tiêu chí thuộc trách nhiệm của Cục Thống kê và tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch công tác thống kê năm 2017; tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Thường xuyên giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các phương án điều tra thống kê, việc thực hiện báo cáo thống kê, báo cáo tài chính định kỳ của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thống kê; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, ngành Thống kê tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động thống kê, trong đó tổ chức tốt hoạt động thu thập, xử lý thông tin thống kê, làm tốt công tác biên soạn, phân tích, dự báo và phổ biến thông tin; thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP); chỉ đạo đánh giá năm đầu thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp...

Mới đây, khi đến thăm và làm việc tại Cục Thống kê tỉnh, bà Khin Win Nyunt - Vụ trưởng Cơ quan Thống kê Myanmar cho rằng, những kinh nghiệm, cách làm và thông tin hữu ích mà ngành Thống kê Phú Thọ đã đổi trao, chia sẻ sẽ là những tư liệu quý, giúp cho Cơ quan Thống kê Myanmar có thể tham khảo, học tập nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thống kê.