CÁCH HẠCH TOÁN PHÂN BỔ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Tin tức kế toán: Khách mua hàng không lấy hoá đơn phải xử lý thế nào? Trong thực tế có rất nhiều khách hàng không phải là cơ sở kinh doanh nên sẽ không có nhu cầu lấy hoá đơn cũng như cung cấp thông tin để xuất hoá đơn. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào?

Có phải xuất hoá đơn khi khách hàng không lấy hoá đơn? và nếu xuất hoá đơn thì phải kê khai ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết ở phần tiếp theo dưới đây.

Bạn đang xem: Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

1Cơ sở pháp lý cho việc xử lý khi khách mua hàng không lấy hoá đơn.

Căn cứ vào điểm b, khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC. – (Sửa đổi bổ sung điểm b, khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC). Về quy định khi lập hoá đơn:

“Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”

Như vậy, khi bán hàng hoá dịch vụ cho khách hàng có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên thì dù khách hàng có yêu cầu hay không yêu cầu lấy hoá đơn thì các bạn vẫn phải xuất hoá đơn. Và ghi rõ “Người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” như quy định ở trên.

 2. Hướng dẫn viết hoá đơn khi khách mua hàng có giá trị > 200.000 đồng trở lên không lấy hoá đơn.

Tuy nhiên khách hàng không lấy hoá đơn thì Công ty Thành Công vẫn phải xuất hoá đơn như bình thường. Nhưng phần họ tên người mua hàng sẽ ghi là “Người mua không lấy hoá đơn”. Hoặc mua “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

 Như sau.

*

Khách mua hàng không lấy hoá đơn phải xử lý thế nào. – Năm 2018.

3. Cách kê khai hoá đơn trong trường hợp người mua không lấy hoá đơn.

Xem thêm: Đánh Giá Dell E2219Hn - Harga Dell E2219Hn & Spesifikasi Mei 2021

Đối với trường hợp này các bạn kê khai như 1 hoá đơn bình thường, còn hoá đơn liên 2 các bạn vẫn sẽ lưu tại cuống.

4. Một số trường hợp đặc biệt.

Căn cứ vào điểm b, khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi bổ sung điểm b, khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC) về quy định khi lập hoá đơn:

“Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày”

Hoặc theo Công văn 165/TCT-DNL.

“….

Căn cứ vào quy định nêu trên và đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền hình. Tổng cục Thuế hướng dẫn việc lập hóa đơn đối với Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam như sau:

Trường hợp Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam cung cấp dịch vụ truyền hình gồm: truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số và các dịch vụ GTGT khác qua mạng truyền hình cáp (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) mà khách hàng không lấy hóa đơn thì Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam lập chung một (01) hóa đơn ghi nhận tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong kỳ tính cước. Chỉ tiêu người mua trên hóa đơn ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn”.

Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu về giá trị dịch vụ truyền hình đã cung cấp cho khách hàng đảm bảo toàn bộ giá trị dịch vụ cung cấp cho khách hàng đều được hạch toán ghi sổ kế toán và kê khai thuế. Dữ liệu giá trị dịch vụ cung cấp cho khách hàng phải đảm bảo lưu trữ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội, Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam được biết và thực hiện….”

Như vậy đối với một số doanh nghiệp đặc thù như các đơn vị bán lẻ xăng dầu, hay truyền hình cáp và một số trường hợp đặc thù khác….

Thì không bắt buộc lập hoá đơn cho từng lần mua hàng mà có thể lập chung một (01) hóa đơn ghi nhận tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn. Chỉ tiêu người mua trên hóa đơn ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn”.(Các bạn cũng phải lập bảng kê bán lẻ và xuất hoá đơn vào cuối ngày như trường hợp bán hàng dưới 200.000 đồng).

Các bạn đang xem bài viết: “Khách mua hàng không lấy hoá đơn phải xử lý thế nào?”