Mực Khác Bạch Tuộc Như Thế Nào

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Tham khảo

Mực có cấu trúc cứng bên trong được gọi là bút hoạt động như xương sống linh hoạt, nhưng không có bất kỳ dạng xương cứng nào trong bạch tuộcBạch tuộc sống dày đặc dưới đáy biển, nhưng mực sống ở vùng biển rộng. Thông thường, bạch tuộc lớn hơn mực ở kích thước cơ thể.

Bạn đang xem: Mực khác bạch tuộc như thế nào


*

Tham khảo

Bạch tuộc sống dày đặc dưới đáy biển, nhưng mực sống ở biển khơi. Thông thường, kích thước cơ thể của bạch tuộc lớn hơn mực. Bạch tuộc thích sống đơn độc, trong khi mực sống đơn độc hoặc sống trong trường học. Mực có hai vây, nhưng rất hiếm khi bạch tuộc có vây.


Tham khảo

Mực có cấu trúc cứng bên trong được gọi là bút hoạt động như xương sống linh hoạt, nhưng không có bất kỳ dạng xương cứng nào trong bạch tuộcBạch tuộc sống dày đặcdưới đáy biển, nhưng mực sống ở vùng biển rộng. Thông thường, bạch tuộc lớn hơn mực ở kích thước cơ thể.


Đặc điểm của mực khác bạch tuộc là:

A.

Là động vật thân mềm.

B.

Làm thực phẩm cho con người.

C.

Sống ở biển.

D.

Có mai cứng ở phía lưng.

 

 


đặc điểm chung của ngành thân mềm là thân mềm ,khồng .................,có.................có lớp vỏ .............hệ tiêu hóa và cơ quan di chuyển đơn giản .riêng mực và bạch tuộc thích nghi với lối sống .............

 

mk cần gấp

 


Câu 11. Loài nào dưới đây là loài duy nhất có “hộp sọ” để bảo vệ não ở động vật có xương sống?

A. Bạch tuộc. B. Ốc sên. C. Mực. D. Vẹm.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây về bạch tuộc là đúng?

A. Có 8 tua dài, thích nghi với lối sống bơi lội tự do.

B. Có 10 tua dài, thích nghi với lối sống di chuyển chậm chạp.

C. Có khả năng nguỵ trang, tự vệ bằng cách vùi mình trong cát.

D. Có tập tính đào lỗ để đẻ trứng.

Câu13. Khi gặp kẻ thù, mực thường có hành động như thế nào?

A. Vùi mình sâu vào trong cát.

B. Phun mực, nhuộm đen môi trường nhằm che mắt kẻ thù để chạy trốn.

C. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thủ.

Xem thêm: Lấy Vợ Xem Tông Lấy Chồng Xem Giống Là Như Thế Nào, Lấy Vợ Xem Tông, Lấy Chồng Kén Giống

D. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây về bạch tuộc là sai?

A. Sống ở biển.

B. Có giá trị thực phẩm.

C. Là đại diện của ngành Thân mềm.

D. Có lối sống vùi mình trong cát.

Câu 15. Ốc sên tự vệ bằng cách nào?

A. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thù.

B. Tấn công đối phương bằng tua đầu và tua miệng.

C. Co rụt cơ thể vào trong vỏ.

D. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.

Câu 16. Đặc điểm nào dưới đây giúp cho các tập tính của thân mềm phát triển hơn hẳn giun đốt?

A. Thần kinh, hạch não phát triển.

B. Di chuyển tích cực.

C. Môi trường sống đa dạng.

D. Có vỏ bảo vệ.

Câu 17. Ngành Thân mềm có số lượng loài là

A. khoảng 50 nghìn loài.

B. khoảng 60 nghìn loài.

C. khoảng 70 nghìn loài.

D. khoảng 80 nghìn loài.

Câu 18. Động vật nào dưới đây xuất hiện từ rất sớm trên hành tinh và được xem là “hóa thạch sống”?