Năm 1428 thuộc thế kỷ nào

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 4 bài 20 : Giây, thế kỉ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

*

Phương pháp giải:

Dựa vào các cách chuyển đổi:

1 giờ = 60 phút ; 1 phút = 60 giây ; 1 thế kỉ = 100 năm.

Bạn đang xem: Năm 1428 thuộc thế kỷ nào

Lời giải chi tiết:

*

Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm :

a) – Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Hán. Năm đó thuộc thế kỉ …………

- Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước vào năm 968. Năm đó thuộc thế kỉ …………

- Lê Lợi lên ngôi vua vào năm 1428. Năm đó thuộc thế kỉ …………

b) – Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945. Năm đó thuộc thế kỷ XX. Tính từ năm đó đến nay đã được …………… năm.

Phương pháp giải:

 - Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).

- Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).

- Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III).

...............

- Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

- Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

Lời giải chi tiết:

a) – Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Hán. Năm đó thuộc thế kỉ thứ I.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Khóa Icloud Đơn Giản, Cách Khóa Iphone Bị Mất Nhanh Nhất 2019

- Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước vào năm 968. Năm đó thuộc thế kỉ X.

- Lê Lợi lên ngôi vua vào năm 1428. Năm đó thuộc thế kỉ XV.

b) – Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945. Năm đó thuộc thế kỷ XX. Tính từ năm đó đến nay đã được 74 năm (vì 2019 - 1945 = 74).

Bài 3

Đọc bảng kết quả chạy 100m của 4 học sinh dưới đây rồi viết vào chỗ chấm : 


Tên

Thời gian chạy

Hoa

1 phút 3 giây

Hùng

52 giây

Bình

49 giây

Lan

1 phút 10 giây


- Thời gian bạn Hùng chạy là ………

- Bạn ……… chạy nhanh nhất.

- Bạn ……… chạy chậm nhất.

- Bạn ……... chạy nhanh hơn bạn Hùng.

Phương pháp giải:

Đổi các số đo về cùng đơn vị là giây rồi so sánh kết quả với nhau. Bạn chạy nhanh nhất là bạn có thời gian chạy ít nhất.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 

Thời gian của Hoa chạy là : 1 phút 3 giây = 63 giây

Thời gian của Hùng chạy là : 52 giây

Thời gian của Bình chạy là : 49 giây

Thời gian của Lan chạy là : 1 phút 10 giây = 70 giây.

Lại có : vì 49 giây Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + earlsdaughter.com"Ví dụ: "Bài 20 : Giây, thế kỉ earlsdaughter.com"