Xem ngay tot trong thang 05 nam 2021

Để góp khách hàng dễ dãi vào câu hỏi xem ngày tốttháng 4 năm 2021 cũng giống như dễ ợt trong Việc đối chiếu những ngày hồi tháng 4/2021 cùng nhau. Chúng tôi vẫn tổng phù hợp vớ một ngày dài đẹp mắt trong tháng 42021 cũng tương tự chỉ dẫn các ngày chưa giỏi vào thời điểm tháng.

Trong trường đúng theo quý bạn không đề xuất coi ngày tốt tháng tư năm 2021 hay xem ngày đẹp nhất tháng 4 năm 2021 cũng chính vì sẽ có dự định triển khai công việc vào trong 1 ngày ví dụ vào tháng 4, quý các bạn vui vẻ tìm đến ngày khớp ứng và lựa chọn xem cụ thể hoặc lựa chọn chính sách Xem ngày giỏi xấu giúp thấy một ngày cụ thể.
Bạn đang xem: Xem ngay tot trong thang 05 nam 2021

Xem ngày tốt mon 5 năm 2021


Xem ngày tốt mon 6 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn báo cáo của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 4 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 4


Lịch âm

20

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minch đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 4


Lịch âm

21

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 4


Lịch âm

22

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 4


Lịch âm

23

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 4


Lịch âm

24

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 4


Lịch âm

25

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 4


Lịch âm

26

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 4


Lịch âm

27

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 4


Lịch âm

28

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Đinch Hợi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 4


Lịch âm

29

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 4


Lịch âm

30

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 4


Lịch âm

1

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 4


Lịch âm

2

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 4


Lịch âm

3

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 4


Lịch âm

4

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minch đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 4


Lịch âm

5

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Giáp Ngọ, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết
Xem thêm: Cách Cài Mac Os Cho Laptop, Pc 2019, Hướng Dẫn Cài Macos Trên Laptop, Pc 2019

Lịch dương

17

Tháng 4


Lịch âm

6

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 4


Lịch âm

7

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 4


Lịch âm

8

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinch Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 4


Lịch âm

9

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 4


Lịch âm

10

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 4


Lịch âm

11

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 4


Lịch âm

12

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 4


Lịch âm

13

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 4


Lịch âm

14

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 4


Lịch âm

15

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Giáp Thìn, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 4


Lịch âm

16

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 4


Lịch âm

17

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 4


Lịch âm

18

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Đinch Mùi, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 4


Lịch âm

19

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Trên đó là tổng phù hợp ngày xuất sắc tháng 4 năm 2021 nhưng Cửa Hàng chúng tôi muốn gửi mang lại các bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng như những công việckhác nhau. Thế nên, Lúc nắm bắt được ngày tốt xấu vào tháng 4/2021 thì bạn phải tra cứu: xem ngày tốt vừa lòng tuổi để sở hữu tác dụng chi tiết cùng chính xác duy nhất cho bạn.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày giỏi tháng hai năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2021

♦Ngày giỏi mon 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt mon 12 năm 2021


Xem tử vi 2020
*
Syên ổn điện thoại cảm ứng có phải là thứ phẩm phong thủy?
Mỗi số lượng vào hàng syên điện thoại cảm ứng phần đa với đông đảo tích điện riêng biệt, tùy theo trơ thổ địa từ bỏ của hàng số mà lại Slặng điện thoại cảm ứng có thể ảnh hưởng cho tới các bạn theo hướng giỏi (Cát) hay xấu (hung)
*
Dùng khiếp dịch chọn sim tử vi phong thủy giỏi cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng phần lớn gợi ý quẻ dịch slặng giỏi mang lại 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy slặng phong thủy hòa hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình dulặng nhà đạo giỏi giải hòa vận hạn
*
Các một số loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Nguim tố và 3 Nhóm tính chất
*
điểm lưu ý 12 cung hoàng đạo Khi yêu với yêu thuật từ bỏ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình thuộc cung hoàng đạo làm sao cùng dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo nhằm kiếm tìm một ít cân xứng của bạn
*
đặc điểm tính giải pháp 12 cung hoàng đạo nam cô bé đắm đuối nhất
*
Thiên Bình và Song Tử bao gồm đề xuất đôi bạn trung ương đầu ý vừa lòng giành riêng cho nhau?
*
Giải mã bản đồ dùng sao cá nhân cùng Hướng dẫn đọc bản đồ gia dụng sao miễn phí
*
Tính biện pháp cung Thiên Bình nam chị em tất cả điểm gì quan trọng đặc biệt với thu hút?
*
Dấu hiệu Song Tử lúc yêu cùng Đặc điểm tình cảm cung Song Tử nam nữ
*
Luận tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2021 người vợ mạng sinh năm 1954


Xem thêm: Top 5 Địa Chỉ Học Phun Thêu Thẩm Mỹ Ở Đâu Tốt Tại Tphcm, Khóa Học Phun Thêu Thẩm Mỹ Cơ Bản

Tử vi Giáp Ngọ 2021 thiếu phụ mạng được luận là xấu các giỏi ít

Xem ngày giỏi xấu


Chuyên mục: Kiến thức