Ii

Nguyên phân là quá trình phân bào nguyên nhiễm, quá trình tạo ra 2 tế bào có bộ máy di truyền trong tế bào giống với tế bào mẹ ban đầu Vậy nguyên phân xảy ra ở loại tế bào nào? Hãy cùng Top lời giải đi tìm hiểu nhé!

Câu hỏi: Nguyên phân xảy ra ở loại tế bào nào?

A. Tế bào hợp tử

B. Tế bào sinh dưỡng

C. Tế bào sinh dục sơ khai

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Nguyên phân xảy ra ở loại tế bào hợp tử, tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai.

Bạn đang xem: Ii

Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp án D


Trong sinh học tế bào, nguyên phân là một phần của chu kỳ tế bào khi các NST kép được tách và đi về hai nhân tế bào mới. Nguyên phân chỉ xảy ra ở các tế bào nhân chuẩn, tế bào nhân sơ chưa có cấu trúc nhân, thì phân chia bằng một quá trình khác gọi là phân đôi hay trực phân. Nguyên phân xảy ra ở các loại tế bào như tế bào hợp tử, tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai.

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Làm Thẻ Vinmart Ở Đâu, Thẻ Vinid Là Gì

Quá trình nguyên phân giúp sinh vật tăng trưởng và phát triển. Các nhiễm sắc thể được phân phối đều cho các tế bào con sau mỗi chu kỳ. Nguyên phân chịu trách nhiệm cho một hình dạng nhất định và sự tăng trưởng và phát triển theo đúng hình dáng của một người hay động vật. Nguyên phân duy trì số lượng nhiễm sắc thể không đổi trong tất cả các tế bào cơ thể của một sinh vật. Đối với sinh vật nhân thực đa bào, nguyên phân làm tăng số lượng tế bào, từ đó giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cơ thể tái sinh những mô và cơ quan bị tổn thương, mở ra cơ hội cho kĩ thuật nuôi cấy mô sống và ghép tạng. Đối với sinh vật sinh sản vô tính, nguyên phân là cơ sở để tạo ra những cá thể con mang kiểu gen giống hệt cá thể mẹ. Đối với các sinh vật sinh sản sinh dưỡng, nguyên phân là hình thức sinh sản tạo ra các cá thể con có kiểu gen giống kiểu gen của cá thể mẹ.

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về nguyên phân

*

Câu 1: Nói về chu kỳ tế bào, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào

B. Chu kỳ tế bào gồm kỳ trung gian và quá trình nguyên phân

C. Kì trung gian chiếm phần lớn chu kì tế bào

D. Chu kì tế bào của mọi tế bào trong một cơ thể đều bằng nhau

Đáp án: D

Câu 2: Có các phát biểu sau về kì trung gian:

(1) Có 3 pha: G1, S và G2

(2) Ở pha G1, thực vật tổng hợp các chất cần cho sự sinh trưởng

(3) Ở pha G2, ADN nhân đôi, NST đơn nhân đôi thành NST kép

(4) Ở pha S, tế bào tổng hợp những gì còn lại cần cho phân bào

Những phát biểu đúng trong các phát biểu trên là

A. (1), (2)

B. (3), (4)

C. (1), (2), (3)

D. (1), (2), (3), (4)

Đáp án: A

Giải thích: Pha G2 diễn ra sự tổng hợp các chất còn lại cần cho quá trình phân bào, pha S diễn ra sự nhân đôi của NST

Câu 3: Loại tế bào nào sau đây không thực hiện quá trình nguyên phân?

A. Tế bào vi khuẩn

B. Tế bào thực vật

C. Tế bào động vật

D. Tế bào nấm

Đáp án: A

Giải thích: Tế bào vi khuẩn diễn ra quá trình phân đôi chứ không phải nguyên phân.

Câu 4: Trật tự hai giai đoạn chính của nguyên phân là

A. Tế bào phân chia → nhân phân chia

B. Nhân phân chia → tế bào chất phân chia

C. Nhân và tế bào chất phân chia cùng lúc

D. Chỉ có nhân phân chia, còn tế bào chất thì không phân chia

Đáp án: B

Câu 5: Trong nguyên phân, hiện tượng các NST kép co xoắn lại có ý nghĩa gì?

A. Thuận lợi cho sự phân li

B. Thuận lợi cho sự nhân đôi NST

C. Thuận lợi cho sự tiếp hợp NST

D. Trao đổi chéo NST dễ xảy ra hơn

Đáp án: A

-------------------------

Quá trình nguyên phân là một trong những kiến thức khá khó của bộ môn Sinh học 9. Qua bài viết này, mong rằng các bạn sẽ bổ sung thêm cho mình thật nhiều kiến thức và học tập thật tốt nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết!