Nhận xét đánh giá cán bộ đảng viên nơi cư trú 2016

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ của chi ủy nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ - Họ và tên cán bộ: Nguyễn Văn Tương - Chức vụ hiện nay: Giáo viên THCS, tổ trưởng tổ KHTN - Tên cơ quan, đơn vị công tác: Trường PTDTBT Đinh Ruối 1- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú: Bản thân đồng chí Tương luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không có biểu hiện tiêu cực, tuân

Thể loại Giáo án bài giảng Khác (Toán học)

Số trang 1

Loại tệp doc

Kích thước 0.03 M

Tên tệp 6 danh gia noi cu tru doc


Download

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Bạn đang xem: Nhận xét đánh giá cán bộ đảng viên nơi cư trú 2016

*
 

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

*
của chi ủy nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ

 

 

- Họ và tên cán bộ: Nguyễn Văn Tương

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên THCS, tổ trưởng tổ KHTN

- Tên cơ quan, đơn vị công tác: Trường PTDTBT Đinh Ruối

 

1- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú:

  Bản thân đồng chí Tương luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  Không có biểu hiện tiêu cực, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông, đóng lệ phí đường bộ, quỹ quốc phòng đúng quy định.

…..………………………………………………………………………………….

 

2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

  Đồng chí Tương có đạo đức chuẩn mực của người nhà giáo, sống lành mạnh, trong sáng, hoạt bác, dễ gần gũi.

Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chống quan liêu, tham ô, gây sách nhiễu, …

……………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Thế Nào Là Tỉ Số Là Gì - Lý Thuyết Tìm Tỉ Số Của Hai Số

 

3- Mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú:

Bản thân đồng chí Tương và gia đình có mối quan hệ tốt, gần gũi, đoàn kết với bà con nhân dân nơi cư trú.

Tham gia tốt các hoạt động phong trào tại tại địa phương như tham gia đóng góp tiền, bỏ công làm bê tông nông thôn, …

……………………………………………………………………………………….

 

4- Nhận xét khác:

Đồng chí Tương tham gia sinh hoạt đảng tại địa phương đều, có tham gia góp quỹ cán bộ đảng viên, công chức tại địa phương để ủng hộ địa phương thực hiện tốt các hoạt động.

Tuy nhiên đồng chí Tương cần cố gắng tham dự các cuộc họp dân để lắng nghe và góp ý kiến trong dân.

……………………………………………………………………………………….

 

  Bản nhận xét này được làm thành 03 bản, 02 bản gửi cho cơ quan, 01 bản lưu tại Chi ủy nơi cư trú.