Hệ số NIM (Net Interest Margin) là việc chênh lệch Xác Suất thân thu nhập lãi cùng ngân sách lãi phải trả của bank, cho thấy hiện những ngân hàng đang thực sự tận hưởng chênh lệch lãi vay thân hoạt động huy động cùng hoạt động đầu tư tín dụng thanh toán là từng nào. Hệ số này cực kỳ đặc biệt quan trọng Khi bạn có nhu cầu chi tiêu vào một trong những CP ngân hàng như thế nào đó. Hệ số NIM càng tốt thì sẽ càng biểu thị năng lực sinh lời của ngân hàng đó càng xuất sắc.

Cách tính NIM của ngân hàng:

NIM = Thu nhập lãi thuần / Tài sản sinch lãi

Trong đó:

– Thu nhập lãi thuần là chênh lệch thân chênh lệch giữa “các khoản thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự” cùng “ngân sách lãi và ngân sách tương tự” được lấy trên bảng Kết quả hoạt động sale (I)

*

Bạn đang xem:

– Tài sản có lãi = Tiền gửi tại NHNNViệt Nam + Tiền gửi lại các TCTC khác + Chứng khoán thù đầu tư chi tiêu + Cho vay người tiêu dùng + Chứng khoán thù tởm doanh; những số này được rước ở bảng bằng phẳng tài chính


*

– Chỉ số này tính theo năm hoặc Tổng 4 quý liên tiếp

+ Theo Năm: Thu nhập lãi thuần theo năm, Tài sản đẻ lãi là Trung bình cộng của số đầu năm mới với cuối năm

+ Theo (x) Quý: Tổng Thu nhập lãi thuấn (x) quý, Tài sản tăng lãi tà tà vừa phải cùng của số (x) quý

Ví dụ: tính NIM của bank Techcomngân hàng năm 2020

+ Phần thu nhập lãi thuần rước trường đoản cú báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của TCB là: 18,751 tỷ đồng


Xem thêm: Cho Xenlulozo Tác Dụng Với Hno3 Cho Ra Sản Phẩm A Có %N = 14,14%

*

+ Phần tài sản có lời được rước tự bảng bằng vận kế toán thù năm 20trăng tròn là tổng của 10,253 + 28,995 + 8,348 + 275,310 + 84,447 = 407,353 tỷ đồng, kế tiếp cùng với số tựa như năm 2019 với chia 2 = 381,258 tỷ VND

* Lưu ý: Số liệu trên mình tất cả làm cho tròn khiến cho dễ dàng tính


*

Vậy thông số NIM của TCB năm 2020 = 18,751/ 381,258 =4.9%