Occupied là gì

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú earlsdaughter.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Occupied là gì

(of a country, đô thị, or other place) filled with or run by people, esp. an army, who have sầu moved in và taken control or possession:
*

a type of dance in which the rhythm is kept by the noise of the dancer"s shoes on the floor

Về Việc này
*

*

*

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Mosfet Bằng Đồng Hồ Vạn Năng Số Và Kim, Cách Kiểm Tra Mosfet Bằng Đồng Hồ Vạn Năng

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn earlsdaughter.com English earlsdaughter.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message