Ordinary shares là gì

a nội dung of a company providing the owner with a right lớn vote at shareholder meetings và lớn receive sầu a part of the company profits as a dividover

Bạn đang xem: Ordinary shares là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú earlsdaughter.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Rd Client, Blog Tinohost

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn earlsdaughter.com English earlsdaughter.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語