PERCENTILE TRONG THỐNG KÊ LÀ GÌ

Excel mang lại earlsdaughter.com 365 Excel mang lại earlsdaughter.com 365 dành mang đến máy Mac Excel đến website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Trả về phân vị thứ k của các cực hiếm trong phạm vi. Bạn có thể dùng hàm này để thiết lập ngưỡng chấp nhận. Ví dụ, quý khách có thể quyết định xác định những ứng viên đạt điểm cao hơn nữa phân vị thứ 90.

Bạn đang xem: Percentile trong thống kê là gì


Quan trọng: 

Hàm này đã làm được sửa chữa thay thế bằng một hoặc những hàm mới với độ đúng mực cao hơn nữa cùng mang tên Call phản ảnh rõ rộng tác dụng của bọn chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên chu đáo sử dụng những hàm new từ bỏ hiện thời trở đi, bởi hàm này hoàn toàn có thể đang không còn sẵn sử dụng nữa sinh hoạt những phiên bạn dạng sau này của Excel. 


Cú pháp

PERCENTILE(array,k)

Cú pháp hàm PERCENTILE gồm những đối số sau đây:

array Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi dữ liệu xác định vị trí tương đối.

k Bắt buộc. Giá trị phân vị trong phạm vi 0..1, bao quát cả 0 và 1.

Chụ thích

Nếu k chưa hẳn là số, thì hàm PERCENTILE trả về giá #VALUE! .

Xem thêm: Phân Tích Nội Dung Đánh Giá Chính Sách Công, Khung Phân Tích Năng Lực Chính Sách

Nếu k 1, thì hàm PERCENTILE trả về cực hiếm lỗi #NUM! .

Nếu k ko phải là bội số của 1/(n - 1), thì hàm PERCENTILE nội suy để xác định quý giá của phân vị thứ k.

Ví dụ

Trong ví dụ này, họ đang kiếm tìm thấy phân vị trang bị 30 của list trong các ô E2:E5.

*

quý khách hàng nên thêm trợ giúp?

quý khách hàng luôn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.


*
*
*

Quý khách hàng buộc phải thêm trợ giúp?


Phát triển những năng lực của bạn
Khám phá ngôn từ đào tạo
Sở hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tyêu thích gia earlsdaughter.com dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
earlsdaughter.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phạt triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © earlsdaughter.com 2021