Perspiration là gì

During the break between games, she had a drink of water và wiped the perspiration off her face và arms with a towel.


Bạn đang xem: Perspiration là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ earlsdaughter.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


In addition, normal subjects develop anticipatory skin conductance responses (low levels of perspiration) that appear before choosing from a risky dechồng.
Body temperature drops when perspiration evaporates on the body toàn thân surface, but this cooling device is strictly limited.
From the history, we assessed presence or absence of fatigue, excessive perspiration, dyspnea during effort, arrhythmias, recurrent respiratory infections, cyanosis và syncope.
He failed lớn vì this, but found that shed blood & perspiration had no more attraction for females than had water.
The clayên was that body odour is due to overall perspiration và bacterial action & not simply lớn under-arm perspiration.
The perspiration and the heat & the exhaustion before ever we could get lớn where the work was, was something to be considered.
The heat makes the sweat pour out of them until the perspiration fills their boots and pours over the top.
Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên earlsdaughter.com earlsdaughter.com hoặc của earlsdaughter.com University Press tốt của các công ty cấp giấy phép.
*Xem thêm: Cách Sử Dụng Hàm Pivot - Tạo Pivottable Để Phân Tích Dữ Liệu Trang Tính

the work of collecting, writing, và publishing news stories và articles in newspapers and magazines or broadcasting them on the radio and television

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn earlsdaughter.com English earlsdaughter.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Tại Sao Phải Tham Gia Bảo Hiểm Nhân Thọ, Tại Sao Nên Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến thức