PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN PHỤ LỤC 2

... Kiểm tra, tấn công giá chỉ kết học hành học viên • TC4 Năng lực giáo dục + tc16 Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục + tc17 Giáo dục qua môn học + tc18 Giáo dục qua vận động giáo dục + tc19 Giáo dục qua ... (Chữ ký kết giáo viên) Phu ̣ lu ̣c (Kè m theo Thông tứ số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Sở/Phòng GD-ĐT PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA ... Sở/Phòng GD-ĐT PHIẾU XẾPhường LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG Trường : Năm học tập STT Họ tên giáo viên GV từ tiến công giá Tổ cùng loại : - Trung bình...

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn phụ lục 2


*

... IV Tự Review u khuyết điểm chính: Ưu điểm: - Sẵn sàng nhấn trọng trách đợc giao kết thúc xuất dung nhan nhiệm vụ đợc giao Sẵn sàng hỗ trợ bạn bè người cùng cơ quan Có đạo đức sáng sủa, lối sống lành mạnh ... chung: Lao cồn tiên tiến VI Phơng hớng cố gắng năm học mới: - Hoàn thành xuất sắc đẹp trọng trách đợc giao - Đạt gia sư dạy xuất sắc cấp thị xã chu kỳ 2009 - 2011 Nghĩa Thái, ngày tháng năm 2009 Ngời ... kiểm: tổng cộng 39 tốt trung bình yếu hèn Số lợng % Số lợng % Số lợng % Số lợng % 26 66,7 28,2 5,1 0 Danh sách học sinh tiên tiến và phát triển lớp 8d Năm học tập 2008 -2009 -T T Họ tên Toán Lý Hóa Sinch Văn uống...
*

... tra, ánh giá kết học tập cua hoc sinch TC4 Năng lực giáo dục + tc4.1 Xây dựng chiến lược chuyển động giáo dục + tc4.2 Giáo dục qua môn học + tc4.3 Giáo dục qua vận động giáo dục + tc4.4 Giáo dục ... ng Phiếu TổNG HợPhường xếp một số loại giáo viên Tổ chuyên môn Trng THPT Lc Thanh Bo Lc Nm hc : Tổ trình độ chuyên môn : STT Họ tên giáo viên GV tự tấn công ... Lối sinh sống, tác phong TC2 Năng lực khám phá đối tợng môi trờng giáo dục + tc2.1 Tìm hiểu đối tợng giáo dục + tc2.2 Tìm phát âm môi trờng giáo dục TC3 Năng lực dy hc + tc3.1 Xây dựng kế hoạch dạy học tập...
*

... rượu cồn giáo dục + tc4.2 Giáo dục qua môn học tập + tc4.3 Giáo dục qua hoạt động giáo dục + tc4.4 Giáo dục qua chuyển động xã hội + tc4.5 Vận dụng hình thức, phơng pháp, hình thức tổ chức triển khai GD + tc4.6 Đánh ... S/Phũng GD-T Phiếu xếp một số loại giáo viên hiệu tr ởng Trờng : Nm hoc STT Họ thương hiệu giáo viên GV từ bỏ tiến công giá Tổng cùng một số loại - Xuất sắc - Khá - Trung bình - Kém nhẹm ... phơng pháp dạy học + tc3.5 Sử dụng phơng một thể dạy dỗ học + tc3.6 Xây dựng môi trờng học tập + tc3.7 Quản lý hồ sơ dạy dỗ học + tc3.8 Kiờm tra, ánh giá chỉ kết học tập cua hoc sinh TC4 Năng lực giáo dục + tc4.1...
*

... 2009 cua Bụ trng Bụ Giao duc va ao tao) S/Phũng GD-T Phiếu xếp các loại giáo viên hiệu tr ởng Trờng : Nm hc STT Họ tên giáo viên GV trường đoản cú tấn công giá chỉ Xếp loại ... tập cua hoc sinc TC4 Năng lực giáo dục + tc4.1 Xây dựng chiến lược hoạt động giáo dục + tc4.2 Giáo dục qua môn học tập + tc4.3 Giáo dục qua vận động giáo dục + tc4.4 Giáo dục qua chuyển động cộng đồng ... trình độ chuyên môn : STT Họ tên giáo viên GV trường đoản cú đánh giá Tổng số điểm Đánh giá Tổ Xếp các loại Tổng số điểm Ghi Xếp nhiều loại Ngày tháng năm Tổ...
*

... Đánh giá bán tiêu chí : Đạt Hà nội, ngày 23 tháng năm 20 11 Người tấn công giá Nguyễn thị Hà PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Họ thương hiệu bạn tấn công giá: Nguyễn Thị Hà Trường ĐK kiểm tra chất lượng giáo ... Đánh giá bán tiêu chí : không thống Hà nội, ngày 23 tháng năm 20 11 Người tấn công giá bán Nguyễn thị Hà PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Họ tên tín đồ đánh giá: Nguyễn Thị Hà Trường ĐK kiểm nghiệm quality giáo ... Đánh giá bán tiêu chí : Đạt Hà nội, ngày 23 tháng năm 20 11 Người tiến công giá Nguyễn thị Hà PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Họ tên bạn tấn công giá: Nguyễn Thị Hà Trường ĐK kiểm nghiệm chất lượng giáo...
... tự tiến công giá: Tự xếp các loại (XS, Kh, TB, K) Tổng số điểm Tổ chuyên môn tấn công giá: Xếp nhiều loại (XS, Kh, TB, K) Cá nhân cam kết ghi rõ chúng ta, thương hiệu Tổ trình độ chuyên môn (cam kết, ghi rõ chức vụ) TÓM TẮT ĐÁNH ... hoạch đề Tinc thần quá qua trở ngại trlàm việc ngại vươn lên Những văn bản không giống Thành tích nhảy 12 Đạt giáo viên dạy xuất sắc (thức giấc, thị xã, trường) Đạt các thành tích cao hội thi không giống Công tác thống trị đạt kết ... 23 24 25 26 27 28 29 30 II 31 32 33 34 35 Phát huy khả học viên giỏi; khuyến nghị học sinh yếu đuối Giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lao cồn cho học sinh bao gồm hiệu Đảm bảo sĩ số học viên, làm chủ học tập rèn luyện...

Xem thêm: Thay Dầu Côn Xe Ô Tô, Các Bệnh Về Côn Và Những Nhất Định Phải Biết


... NGƯỜI ĐÁNH GIÁ (Ký tên) Phụ lục II PHIẾU ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN CỦA TỔ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THÁNG NĂM HỌC 201 - 201 Họ thương hiệu giáo viên tấn công giá: Tổ: trường: ... NGƯỜI ĐÁNH GIÁ (Ký tên) Prúc lục III PHIẾU ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN CỦA TRƯỜNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THÁNG NĂM HỌC 201 - 201 Họ tên giáo viên tiến công giá: Tổ: trường: ... NGƯỜI ĐÁNH GIÁ (Ký tên) Phú lục IV PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 201 - 201 Họ thương hiệu giáo viên: Tổ: trường: Tổng điểm Nội...
... S/Phũng GD-T Phiếu xếp một số loại giáo viên hiệu tr ởng Trờng : Nm hoc STT Họ tên giáo viên GV từ bỏ tiến công giá Tổng cộng nhiều loại - Xuất sắc đẹp - Khá - Trung bình - Kém nhẹm ... tra, ánh giá chỉ kết học tập cua hoc sinh TC4 Năng lực giáo dục + tc4.1 Xây dựng planer vận động giáo dục + tc4.2 Giáo dục qua môn học tập + tc4.3 Giáo dục qua hoạt động giáo dục + tc4.4 Giáo dục ... tên giáo viên GV tự tiến công giá chỉ Tổng số Xếp loại điểm Đánh giá Tổ Tổng số Xếp loại điểm Ghi Ngày mon năm Tổ trởng chuyên môn (Ký ghi họ tên) Phu luc (Kem theo Thụng t sụ 30/2009/TT-BGDT,...
... …………………………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………… Hướng phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Đồng Văn, ngày…….tháng…… năm 20 11 TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN (Kí ghi rõ bọn họ tên) Xếp nhiều loại chung ý kiến Hiệu trưởng: ………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Đồng Văn uống, ngày…….tháng năm 20 11 HiÖu trëng (Kí đóng dấu) ...
... PHIẾU TỔNG HỢPhường. XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản Năm học: 2010 – 2011 Tổ chăm môn: ………………… TT Họ thương hiệu giáo viên GV tự reviews Tổng số điểm Xếp loại Đánh giá Tổ chuyên ... GV tự reviews Tổng số điểm Xếp các loại Đánh giá chỉ Tổ chuyên môn Tổng số Xếp điểm nhiều loại Phước Hiệp, ngày ….tháng….năm 2011 Tổ trưởng chăm môn (Ký-ghi rõ họ tên) Ghi ... 3 Phân nhiều loại giáo viên chưa đạt chuẩn chỉnh – loại kém: Tiêu chuẩn Số lượng Tỷ lệ (%) Tiêu chuẩn chỉnh 1: Phẩm hóa học trị, đạo đức, lối...
... luyện đạo đức học viên * TC5 Năng lực hoạt động trị xóm hội + tc5.1 Pân hận hợp với gia đình học viên cộng đồng + tc5.2 Tđắm say gia hoạt động trị xã hội * TC6 Năng lực cải cách và phát triển nghề nghiệp và công việc + tc6.1 Tự đánh ... luyện đạo đức nghề nghiệp học viên * TC Năng lực vận động trị, thôn hội + tc 22 Phối hợp với gia đình học viên cộng đồng + tc 23 Tyêu thích gia chuyển động trị, xóm hội * TC Năng lực trở nên tân tiến công việc và nghề nghiệp + tc 24 Tự đánh ... Tổ Tổng số điểm Xếp loại Ngày tháng năm Tổ trưởng chuyên môn (Ký ghi họ tên) Ghi Phú lục (Kèm theo Thông bốn số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 mon 10 năm 2009 Bộ trưởng Sở Giáo dục Đào tạo) Sở/ Phòng...
... Trờng : trung học cơ sở Vinc Xuõn Tổ chuyên môn : Xó hi I STT Họ tên giáo viên GV từ tấn công giá Tổng số Xếp nhiều loại điểm Đánh giá chỉ Tổ Tổng số Xếp nhiều loại điểm Ghi Ngày tháng năm 2011 Tổ trởng trình độ chuyên môn (Ký ... Trờng : trung học cơ sở Vinh Xuõn STT Nm hc: 2010 - 2011 Họ thương hiệu giáo viên Tổng cộng nhiều loại - Xuất nhan sắc - Khá - Trung bình - Kỉm GV từ bỏ đánh giá bán Xếp các loại tổ trình độ chuyên môn Xếp các loại thức Hiệu trởng Ghi : : : : : ... - Tổng số điểm - Xếp các loại : : NH GI CHUNG (T chuyờn mụn ỏnh giỏ) : a Nhng im mnh : - - ...
... chăm môn Trờng thcs Lý Thờng Kiệt Năm học: 2010-2011 Tổ chăm môn: Tự nhiên STT Họ tên giáo viên GV từ Reviews Tổng số Xếp nhiều loại điểm Đánh giá tổ Tổng số Xếp loại điểm Ghi Ngày tháng năm 2011 Tổ ... Hạnh phúc Phiếu Reviews cô giáo tổ chuyên môn Trờng thcs Lý Thờng Kiệt Năm học: 2010-2011 Tổ chuyên môn: Tự nhiên Họ tên cô giáo đợc tấn công giá: Hồ Thị Thúy Môn học tập đợc phân công giảng dạy: ... 2011 Tổ trởng siêng môn (kí ghi rõ chúng ta tên) Hồ Bá Lệ chống gd&đt Đức Trờng thcs Lý Thờng Kiệt cùng hoà làng hội công ty nghĩa nước ta Độc lập -Tự - Hạnh phúc Phiếu tổng thích hợp xếp các loại gia sư tổ chuyên...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Vnạp năng lượng Tài liệu new Chủ vấn đề liệu mới đăng nắm tắt văn uống bản trong tâm địa người mẹ chiến đấu cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã có lần em thuộc phụ huynh đi thăm tuyển mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội đầu năm mới điểm lưu ý bình thường cùng mục đích của ngành ruột khoang ttiết minc về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 soạn văn uống tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu nhỏ trau xanh bài ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn uống học trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập Xác Suất những thống kê gồm lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần độn van lop 8