PHỦ ĐỊNH SIÊU HÌNH LÀ GÌ

Phương pháp siêu hình là phương pháp chỉ có giá trị khi nghiên cứu sự vật, hiện tượng ở trạng thái tĩnh tại. Nhưng nhìn chung, quan điểm siêu hình có tính phiến diện, máy móc không thể giúp con người phản ánh đúng bản chất của sự vật, hiện tượng.

Bạn đang xem: Phủ định siêu hình là gì

Bạn đang xem: Ví dụ phủ định siêu hình

Bên trong sự vật đều tồn tại nhân tố khẳng định và nhân tố phủ định. Nhân tố khẳng định là nhân tố duy trì sự tồn tại của sự vật hiện đang tồn tại. Nhân tố phủ định là nhân tố thúc đẩy sự vật hiện đang tồn tại diệt vong. Vậy phủ định là gì? Nhằm giúp Khách hàng có cái nhìn rõ hơn về nội dung này chúng tôi sẽ mang đến chủ đề bài viết về Phủ định siêu hình là gì? Ví dụ về phủ định siêu hình?

Phủ định siêu hình và phủ định biện chứng

Phủ định là sự thay thế bằng sự vật khác trong quá trình vận động và phát triển.

Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.

Đặc trưng của phương pháp siêu hình là chỉ thấy sự vật hiện tượng trong sự cô lập, tách rời, không thấy sự liên hệ tác động qua lại và chỉ thấy sự tĩnh tại mà không thấy sự vận động phát triển của sự vật hiện tượng.

Phương pháp siêu hình là phương pháp chỉ có giá trị khi nghiên cứu sự vật, hiện tượng ở trạng thái tĩnh tại. Nhưng nhìn chung, quan điểm siêu hình có tính phiến diện, máy móc không thể giúp con người phản ánh đúng bản chất của sự vật, hiện tượng.

Ý nghĩa của phủ định siêu hình góp phần tạo nên một sự vật hiện tượng mới và không có tính kế thừa hay phát huy sự vật và hiện tượng cũ.

Ví dụ: Người nông dân xay hạt lúa thành gạo ăn; Con người dùng hóa chất độc hại tiêu diệt sinh vật.

Từ việc tìm hiểu khái niệm Phủ định siêu hình là gì? Ví dụ về phủ định siêu hình? Chúng ta có thể dễ dàng trong việc tìm hiểu phân biệt giữa phủ định siêu hình và phủ định biện chứng.

Sự giống nhau: giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình là đều xóa bỏ , phủ nhận sự tồn tại cua một sự vật hiện tượng nào đó .

Sự khác nhau:

– Phủ định siêu hình:

+ Diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài

+ Xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật

+ Sự vật và hiện tượng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, không tạo ra và không liên quan đến sự vật mới

– Phủ định biện chứng:

+ Diễn ra do sự phát triển bên trong bản thân sự vật, hiện tượng

+ Không xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật

+ Sự vật sẽ không bị xóa bỏ hoàn toàn, là cơ sở cho sự xuất hiện sự vật mới và sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển trong sự vật mới.


*

Ví dụ về phủ định siêu hình và phủ định biện chứng

– Ví dụ về phủ định siêu hình:

– Gió bão làm đổ cây cối.

– Động đất làm sập nhà.

Xem thêm: Cách Làm Kem Bằng Lòng Trắng Trứng Ngon Tuyệt Hảo Mà Lại Rất Đơn Giản

– Không có lửa làm sao có khói.

– Gạo đem cán thành mì để ăn

– Người tối cửa tiến hoá thành người tinh khôn

– Ví dụ về phủ định biện chứng:

Cái cây sinh trưởng từ mầm cây

– Gà con được sinh ra từ gà mẹ

– Tre già măng mọc

– Cây lúa trổ bông

– Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh

Phủ định của phủ định là gì?

Khái niệm phủ định của phủ định hay phủ định cái phủ định hoặc phủ định sự phủ định có 2 nghĩa cơ bản:

+ Dùng để chỉ quá trình phủ định lặp đi lặp lại trong quá trình vận động, phát triển của sự vật. (A – B -C.., trong đó: A bị B phủ định, nhưng đến lượt nó lại bị C phủ định,…).

Ví dụ: Quá trình vận động, phát triển của xã hội loài người: xã hội chiếm hữu nô lệ ra đời là sự phủ định đối với xã hội nguyên thuỷ, đến lượt nó lại bị xã hội phong kiến phủ định,…

+ Dùng để chỉ quá trình vận động, phát triển diễn ra dưới hình thức có tính chu kỳ “xoáy ốc”: sự lặp lại hình thái ban đầu của mỗi chu kỳ phát triển nhưng trên một cơ sở cao hơn qua hai lần phủ định cơ bản.

Ví dụ: tính chu kỳ của quá trình vận động tăng trưởng, phát triển của một giống loài thực vật:… hạt – cây – những hạt mới…

Nội dung của quy luật quy luật phủ định của phủ định

– Quy luật phủ định của phủ định thể hiện sự phát triển của sự vật là do mâu thuẫn bên trong của sự vật, hiện tượng quy định. Mỗi lần phủ định là kết quả của sự đấu tranh và chuyển hoá giữa những mặt đối lập trong một sự vật, hiện tượng.

Phủ định lần thứ nhất làm cho sự vật, hiện tượng cũ chuyển thành sự vật, hiện tượng đối lập với nó. Phủ định lần thứ hai dẫn đến sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới mang nhiều nội dung tích cực của sự vật, hiện tượng bị phủ định, nhưng cũng mang nhiều nội dung đối lập với sự vật, hiện tượng đó.

Kết quả là, về hình thức, sự vật, hiện tượng mới (ra đời do kết quả của sự phủ định lần thứ hai) sẽ lại trở thành sự vật, hiện tượng xuất phát (chưa bị phủ định lần nào); nhưng về nội dung, không phải trở lại sự vật, hiện tượng xuất phát nguyên như cũ, mà chỉ là dường như lặp lại sự vật, hiện tượng cũ nhưng trên cơ sở cao hơn.

– Phủ định biện chứng chỉ là một giai đoạn trong quá trình phát triển bởi chỉ thông qua phủ định của phủ định mới dẫn đến sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới, và như vậy, phủ định của phủ định mới hoàn thành được một chu kỳ phát triển, đồng thời lại là điểm xuất phát của chu kỳ phát triển tiếp theo.

– Số lượng các lần phủ định trong một chu kỳ tuỳ theo tính chất của quá trình phát triển cụ thể; nhưng ít nhất cũng phải qua hai lần mới dẫn đến sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới, mới hoàn thành được một chu kỳ phát triển.

Sau một số lần phủ định, sự vật, hiện tượng phát triển theo đường xoáy ốc. Thực chất của sự phát triển đó là sự biến đổi, mà giai đoạn sau còn bảo tồn những gì tích cực đã được tạo ra ở giai đoạn trước. Đó là nội dung cơ bản của phủ định biện chứng.

Với đặc điểm như vậy, phủ định biện chứng không chỉ là yếu tố khắc phục sự vật, hiện tượng cũ, mà còn gắn sự vật, hiện tượng cũ với sự vật, hiện tượng mới; sự vật, hiện tượng khẳng định với sự vật, hiện tượng phủ định. Vì vậy, phủ định biện chứng là vòng khâu tất yếu của sự liên hệ và sự phát triển.

Như vậy có thể thấy rõ về Quy luật phủ định của phủ định là khái quát tính chất tiến lên của sự phát triển. Phủ định biện chứng là sự thống nhất của yếu tố bị loại bỏ với yếu tố được kế thừa và phát triển.

Đồng thời Quy luật phủ định của phủ định nói lên mối liên hệ, sự kế thừa giữa sự vật, hiện tượng bị phủ định với sự vật, hiện tượng phủ định; do sự kế thừa đó, phủ định biện chứng không phủ định sạch trơn, loại bỏ tất cả các yếu tố của sự vật, hiện tượng cũ, mà là điều kiện cho sự phát triển, duy trì và gìn giữ, lặp lại một số yếu tố tích cực của sự vật, hiện tượng mới sau khi đã được chọn lọc, cải tạo cho phù hợp và do vậy, sự phát triển của các sự vật, hiện tượng có tính tiến lên theo đường xoáy ốc.