Scampi là gì

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ earlsdaughter.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Scampi là gì

This is not inconsiderable trade in financial terms, but it is not the kind of high-value sản phẩm which lobster, scampi and so on represent.
The monk fish is important for our fishermen because it fetches a high price nowadays; it is palmed off in many restaurants as scampi because of its quality.
The smell of the blossom has however been described as a faint but disgusting smell compared to lớn rotting scampi, soiled sheets or wet carpets.
Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn đạt quan điểm của các biên tập viên earlsdaughter.com earlsdaughter.com hoặc của earlsdaughter.com University Press tốt của các công ty cấp giấy phép.
*

*

*

*

Xem thêm: Các Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Trường Nào, Học Công Nghệ Thông Tin Ở Đâu

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập earlsdaughter.com English earlsdaughter.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語