TASK LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Task là gì

*
*
*

task
*

task /tɑ:sk/ danh từ nhiệm vụ, nhiệm vụ, phận sựa difficult task: một trọng trách nặng nề khăn bài bác có tác dụng, bài bác tậpgive sầu the boys a task lớn do: hãy ra bài xích tập cho các học sinh làm công tác làm việc, công việc lời la rầy trách nát, lời phê bình, lời mắng nhiếcto take to lớn task quở quang trách nát, phê bình, mắng nhiếctask force (quân sự) đơn vị chức năng tác chiến đặc biệt ngoại động từ giao nhiệm vụ, giao việcto task someone khổng lồ vì something: giao mang lại ai thao tác gì ck chất lên, bắt đảm nhiệm, thách thức, làm căng thẳng, có tác dụng căng thẳngmathematics tasks the child"s brain: tân oán học tập tạo nên chất xám em bé dại căng thẳng
công việcjob step task: nhiệm vụ bước công việcjob support task: trọng trách hỗ trợ công việcreading task: quá trình đọctask dispatcher: bộ điều pân hận công việctask dump: sự kết xuất công việctask execution area: vùng thực hiện công việctask identification: sự dìm dạng công việctask identification key (TIK): khóa nhấn dạng công việctask identifier (TID): bộ thừa nhận dạng công việctask information blochồng (TIB): kăn năn công bố công việctask management: sự quản lý công việctask panel: bảng công việctask schedule: planer công việctask start: sự ban đầu công việctask state: trình trạng công việctask switch: đổi khác công việctask virtual storage: bộ lưu trữ ảo công việcvisual task: công việc cần chiếu sángwriting task: quá trình ghinhiệm vụUTS (unbound task set): tập trách nhiệm ko liên kếtaccomplishment of task: sự hoàn thành nhiệm vụadministrative sầu task: trách nhiệm quản lí lýbackground task: trách nhiệm thiết bị cấpchange default task group: team ngầm định nhiệm vụ nuốm đổicomtháng task: trách nhiệm chungcommunication task: trọng trách truyền thôngday task: trọng trách hàng ngàyforeground task: trọng trách nổiforeground task: nhiệm vụ nền trướcimmediate task: trách nhiệm tức thìjob step task: nhiệm vụ bước công việcjob tư vấn task: trọng trách cung cấp công việcmain task: nhiệm vụ chínhmajor task: trọng trách chínhmanagement task: trọng trách quản lí lýmaster scheduler task: trách nhiệm lập định kỳ biểu chínhmeasuring task: trọng trách đomonitor task: trọng trách giám sátoperator station task (OST): trọng trách trạm thao tácplanned task: nhiệm vụ theo kế hoạchroot task: trách nhiệm gốcsecondary task: nhiệm vụ máy yếushift task: trọng trách trong một caspecific task: nhiệm vụ riêngsystem task: nhiệm vụ hệ thốngtask analysis: sự đối chiếu nhiệm vụtask description: sự miêu tả nhiệm vụtask descriptor: bộ diễn đạt nhiệm vụtask dispatcher: cỗ giao nhiệm vụtask management: sự làm chủ nhiệm vụtask overview: tổng quan về nhiệm vụtask panel: bảng nhiệm vụtask programmer: tín đồ thiết kế nhiệm vụtask queue: hàng nhiệm vụtask schedule: định kỳ nhiệm vụtask switcher: cỗ thay đổi nhiệm vụthử nghiệm task: nhiệm vụ kiểm traunbound task phối (UTS): tập (hợp) trách nhiệm không liên kếtwork task: trọng trách làm việcwork task: trọng trách sản xuấtthao tácfixed task: thao tác cố kỉnh địnhfixed task: thao tác định kỳoperator station task (OST): trọng trách trạm thao tácscheduled task: thao tác nỗ lực địnhscheduled task: làm việc định kỳtask queue: sản phẩm thao tácLĩnh vực: toán & tintác vụUTS (unbound task set): tác vụ không kết buộcabsolute task set: tập tác vụ hay đốiappendage task: tác vụ thêm vàoappendage task: tác vụ phụbackground task: tác vụ phụbloông chồng task set: tập tác vụ khốicommunication task: tác vụ truyền thôngcontrol oriented task: tác vụ phía điều khiểnimmediate task: tác vụ trực tiếpimmediate task: tác vụ tức thờiinitiating task: tác vụ khởi đầumain task: tác vụ chínhprimary task: tác vụ chínhreading task: tác vụ đọcregion control task: tác vụ tinh chỉnh miềnroot task: tác vụ chínhsystem task: tác vụ hệ thốngtask control table: bảng điều khiển và tinh chỉnh tác vụtask directory table: bảng thư mục tác vụtask information block: kân hận báo cáo tác vụtask interrupt control: điều khiển ngắt tác vụtask list: list tác vụtask management: thống trị tác vụtask queue: sản phẩm tác vụtask register: thanh hao ghi tác vụtask request: thử khám phá (thực hiện) tác vụtask start: sự mở đầu tác vụtask switch: đổi khác tác vụtask virtual storage: bộ nhớ lưu trữ tác vụ ảotime-sharing control task (TSC): tác vụ tinh chỉnh phân thờiunbound task mix (UTS): tập (hợp) tác vụ không kết buộcupdating task: update tác vụwriting task: tác vụ ghiSpecial task Group (STG)team quánh tráchcông việctask management: sự kiểm liền kề, đo lường và thống kê công việctask pay: tiền khoán thù công việctask wages: chi phí lương theo công việccác bước, nhiệm vụnhiệm vụaccounting based on task: kế tân oán theo trọng trách cá nhânkey task analysis: đối chiếu trách nhiệm chủ yếutask description: bản mô tả nhiệm vụtask identity: sự xác minh nhiệm vụtask method: cách thức nhiệm vụtask significance: khoảng đặc biệt quan trọng của nhiệm vụad hoc taskcông tác làm việc quánh biệtelement taskcông tác làm việc cơ sởtask -rate plancơ chế chi phí lương tính theo việctask bonustiền lương trả côngtask bonustiền ttận hưởng trả côngtask bonus systemchính sách ttận hưởng thừa nấc chiến lược (không tính lương chủ yếu thức)task budgetingdự toán quảng cáo (theo nhiệm vụ)task forceteam lực lượng biệt phái, lực lượng quánh biệttask groupteam làm cho việctask paytiền công khoántask settingsự xác minh phương châm công táctask system of paycơ chế lương khoán
*

Xem thêm: Bất Ngờ Với Cách Khử Mùi Hôi Trong Giày Tại Nhà Đơn Giản Và Hiệu Quả

*

*

task

Từ điển Collocation

task noun

ADJ. awesome, challenging, daunting, enormous, formidable, great, Herculean, huge, mammoth, massive, monumental | arduous, demanding, difficult, exacting, exhausting, hard, laborious, onerous, stiff, time-consuming, tough, uphill | dangerous, hazardous | basic, easy, simple, small Translating the letter was no easy task. | menial, mundane, repetitive sầu, tedious | complex, mind-boggling | delicate, tricky | fruitless, hopeless, impossible | daily, day-to-day, routine | central, fundamental, important, main, major, primary, principal The primary task of the chair is lớn ensure the meeting runs smoothly. | essential, vital | immediate, urgent | enviable, pleasant | thankless, unenviable, unpleasant | administrative, domestic, household, manual | self-appointed, self-imposed

VERB + TASK take on, take upon yourself, undertake Notoàn thân was keen to lớn take on such a thankless task. | approach, get lớn grips with, tackle How vày you tackle a task lượt thích that? | carry out, vì, fulfil, get on with, perkhung I left her khổng lồ get on with the task of correcting the errors. | accomplish, complete, succeed in | cope with | fail in | allocate, assign (sb), delegate, entrust sb with, give sb, mix sb She failed lớn complete the task that she had been phối. | be charged with, be faced with, have She was charged with the important task of telling the children. | be engaged in I was engaged in the delicate task of clipping the dog"s claws. | help sb with | be suited/unsuited khổng lồ His thiông chồng fingers were not well suited khổng lồ the task.

TASK + VERB require sth The task requires a variety of skills & experience. | fall khổng lồ sb The unenviable task of telling my parents fell to lớn the head teacher. | confront sb, face sb The team have sầu no illusions about the kích thước of the task confronting them.

PREPhường. ~ for a hard task for the committee | ~ in one of the first tasks in language learning

PHRASES the task ahead We need lớn think realistically about the task ahead. | the task in hand We should stop chatting & get back to the task in hand.

Từ điển WordNet


Microsoft Computer Dictionary

n. A stand-alone application or a subprogram that is run as an independent entity.

English Synonym và Antonym Dictionary

tasks|tasked|taskingsyn.: assignment chore duty function job stint work