Tfc Là Gì


Bạn đang xem: Tfc là gì

Tổng ngân sách đổi khác (TVC) là toàn thể chi phí mà lại doanh nghiệp lớn ném ra để mua các nguyên tố tiếp tế chuyển đổi trong mỗi đơn vị chức năng thời hạn, bao gồm chi phí cài đặt nguyên vật liệu, tiền trả lương cho công nhân...

Tổng ngân sách biến đổi phụ thuộc vào đồng biến chuyển với sản lượng cùng bao gồm đặc điểm:Ban đầu, vận tốc tăng thêm của TVC chậm chạp rộng vận tốc tăng của sản lượng.Sau đó, tốc độ gia tăng của TVC nkhô giòn rộng vận tốc tăng của sản lượng.Do đó, đường TVC lúc đầu có mặt lồi phía lên, tiếp đến phía xuống trục sản lượng (hình 4.8)

*


Xem thêm: Cách Xem Thông Tin Khuyến Mãi Viettel Được Hưởng Nhanh Nhất, Hướng Dẫn Kiểm Tra Khuyến Mãi Viettel Miễn Phí

2.4 Chi tiêu biên (MC)

Chi phí biên (MC) là việc đổi khác vào tổng chi phí tốt trong tổng ngân sách biến đổi Khi thay đổi 1 đơn vị sản lượng sản xuất:

(MC = fracDelta TCDelta Q = fracDelta TVCDelta Q) (4.15)

Trên thứ thị, MC là độ dốc của đường TC tốt đường TVC.lúc TC và TVC là hàm số, ngân sách biên hoàn toàn có thể tính tương tự bằng phương pháp lấy đạo hàm bậc nhất của hàm tổng ngân sách xuất xắc của hàm tổng chi phí phát triển thành đổi:

(MC = fracdTCdQ = fracdTVCdQ) (4.16)

Trên trang bị thị, đường MC cũng đều có dạng văn bản U cùng là độ dốc của mặt đường TC xuất xắc TVC (hình 4.8, hình 4.9).

*

lấy một ví dụ 11: Trong ngắn hạn, các các loại ngân sách phân phối thành phầm X của một doanh nghiệp nlỗi sau:

Bảng 4.4:


Từ bảng 4.4, họ vẽ được các mặt đường chi phí tổng với cac con đường ngân sách đơn vị miêu tả trên đồ thị 4.10a cùng 4.10b

*

*


Với giá thuê lao động vẫn cho là PL, Lúc mướn thêm một đơn vị lao rượu cồn, thì tổng giá tiền tăng thêm đúng bằng giá thuê thêm 1 lao động: (Delta TC = P_L), đồng thời thành phầm tạo thêm chính là năng suất biên của lao động: (Delta Q = MP_L). MC được xem theo công thức:

(MC = fracDelta TCDelta Q = fracP_LMP_L) (4.17)

Từ biểu thức (4.17), ta thuận lợi nhận biết chi phí biên (MC) với năng suất biên (MP)gồm mối quan hệ nghịch đổi thay, cầm cố thể:

Lúc năng suất biên tăng, thì chi phí biên giảm (Lúc MP(uparrow)( ightarrow) MC(downarrow))lúc năng suất biên đạt cực lớn, thì chi phí biên đạt cực đái (lúc MPmax( ightarrow) MCmin)lúc năng suất biên giảm thì ngân sách biên tăng (Lúc MP(downarrow) ( ightarrow) MC(uparrow)) (hình 4.11)

*