Thanh Toán Lc Là Gì

Chắc hẳn cái tên L/C không còn xa lạ trong phương thức thanh toán quốc tế. Vậy L/C là gì? Có những phương thức thanh toán L/C nào. Dưới đây earlsdaughter.com sẽ trình bày cho các bạn để có thể lựa chọn được phương thức thanh toán phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Bạn đang xem: Thanh toán lc là gì

L/C (Letter of credit) là một bức thư do ngân hàng đại diện của người nhập khẩu (bên mua) lập ra theo yêu cầu của người nhập khẩu (bên mua) cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho người xuất khẩu(bên bán) tại một thời điểm cụ thể, nếu người xuất khẩu (người bán) xuất trình bộ chứng từ thanh toán phù hợp với các điều khoản được nêu trong thư tín dụng.


Mục lục


Các phương thức thanh toán L/C1) L/C trả ngay không hủy ngang2) Thư tín dụng giáp lưng3) Thư tín dụng đối ứng4) Thư tín dụng chủ – con

Các phương thức thanh toán L/C

1) L/C trả ngay không hủy ngang

Khái niệm:

Là loại thư tín dụng mà khi đã được mở thì nó sẽ không được tự ý sửa đổi hoặc hủy bỏ nếu không có sự đồng ý của các bên liên quan như người mở thư tín dụng, người hưởng lợi, ngân hàng mở, ngân hàng xác nhận.

Trường hợp áp dụng:

Áp dụng cho các giao dịch mua bán thông thường. Giao dịch mua bán thông thường là phương thức thanh toán thường thấy nhất, phổ biến nhất trên cơ sở quan hệ tiền và hàng trong ngoại thương

Quy trình thực hiện:
*
*
*
*
*
Sơ đồ thanh toán L/C chủ – con

(1) Bên đặt gia công thông báo cho ngân hàng đặt gia công mở L/C Master cho bên nhận gia công.

(2) Ngân hàng đặt gia công thông báo cho ngân hàng nhận gia công mở L/C Master cho bên nhận gia công.

Xem thêm: Gương Nên Treo Ở Đâu - Vị Trí Không Nên Đặt Gương Trong Nhà

(3) Bên nhận gia công được thông báo đã được mở L/C Master

(4) Bên nhận gia công báo ngân hàng nhận gia công mở L/C baby cho bên đặt gia công.

(5) Ngân hàng nhận gia công thông báo ngân hàng đặt gia công mở L/C baby

(6) Ngân hàng đặt gia công thông báo người đặt gia công đã mở L/C baby.

(7) Bên đặt gia công giao nguyên vật liệu / bán thành phẩm.

(8) Bên nhận gia công giao thành phẩm và nhận tiền dịch vụ thông qua hệ thống ngân hàng

Lưu ý:

Nếu là hình thức nhận nguyên liệu – giao thành phẩm thì L/C Baby là L/C trả chậm do không có sự chuyển giao quyền sở hữu nguyên vật liệu.

Nếu là hình thức mua nguyên liệu – bán thành phẩm thì L/C Baby là L/C trả ngay do có sự chuyển giao quyền sở hữu nguyên vật liệu. Người nhận gia công mua đứt nguyên vật liệu xong rồi gia công và bán lại cho người đặt gia công.