Thay Đổi Thông Tin Icloud

Bạn sử dụng ID earlsdaughter.com và mật khẩu để bật iCloud trên thiết bị và đăng nhập vào iCloud.com. Bạn có thể thay đổi địa chỉ email liên kết với ID earlsdaughter.com, thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu hay thay đổi ảnh hồ sơ của ID earlsdaughter.com.

Bạn đang xem: Thay đổi thông tin icloud


Nếu không còn sử dụng địa chỉ email liên kết với ID earlsdaughter.com của mình, bạn có thể thay đổi địa chỉ này. Bạn cũng có thể thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu cho ID earlsdaughter.com.


Ghi chú: Ở một số quốc gia hoặc vùng, bạn có thể dùng số điện thoại di động làm ID earlsdaughter.com. Hãy xem bài viết của Hỗ Trợ earlsdaughter.com Use your mobile phone number as your earlsdaughter.com ID (Sử Dụng Số Điện Thoại Di Động Của Bạn Làm ID earlsdaughter.com).


Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Lần tới khi bạn sử dụng các tính năng và dịch vụ cần đến ID earlsdaughter.com của earlsdaughter.com, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng ID earlsdaughter.com và mật khẩu mới. Hãy xem bài viết của Hỗ Trợ earlsdaughter.com Where can I use my earlsdaughter.com ID?(Tôi Có Thể Sử Dụng ID earlsdaughter.com Của Mình Ở Đâu?)

Nếu bạn sử dụng tài khoản Mail iCloud với ứng dụng email không phải là Mail trên iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac, bạn cần phải thay đổi mật khẩu trên cả ứng dụng đó. Nếu bạn tạo mật khẩu dành riêng cho ứng dụng thì bạn cần tạo mật khẩu mới. Hãy xem bài viết của Hỗ Trợ earlsdaughter.com Using app-specific passwords (Sử Dụng Mật Khẩu Dành Riêng Cho Ứng Dụng).


Thay đổi ảnh của ID earlsdaughter.com


Ảnh của bạn sẽ xuất hiện trên trang chủ iCloud.com và trong mục Cài Đặt trên iPhone, iPad hoặc iPod touch, trong Tùy Chọn Hệ Thống trên máy Mac và trong ứng dụng iCloud cho Windows trên máy tính Windows. Nếu bạn tham gia Chia Sẻ Trong Gia Đình, các thành viên khác trong gia đình có thể thấy ảnh ID earlsdaughter.com của bạn trong danh sách thành viên gia đình.

Xem thêm: Làm Sáng Màu Tóc Theo Cách Làm Tóc Có Màu Nâu Tự Nhiên Vừa Lên Màu Đẹp,

Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Trên iCloud.com: Vào Cài Đặt Tài Khoản, nhấp vào ảnh bên cạnh tên bạn, rồi kéo tệp hình ảnh vào ảnh. Hoặc, nhấp vào Chọn Ảnh, rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Trên máy Mac của bạn: Chọn menu earlsdaughter.com

*
 > Tùy Chọn Hệ Thống, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

macOS 10.15 trở lên: Nhấp vào ID earlsdaughter.com, nhấp vào ảnh phía trên tên bạn, rồi chọn ảnh mới.

macOS 10.14 trở xuống: Nhấp vào iCloud, nhấp vào ảnh phía trên tên bạn, rồi chọn ảnh mới.

Trên iPhone, iPad hoặc iPod touch: Vào Cài Đặt > <tên bạn>, chạm vào ảnh phía trên tên bạn, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.