Thế Nào Là Matrix Organization

Mô hình tổ chức lao động kiểu ma trận (tiếng Anh: Matrix Organization Structure) là một trong những loại sơ đồ cơ cấu tổ chức phổ biến nhất, và ảnh hưởng rất lớn đến quá trình lập kế hoạch và triển khai tổ chức sự kiện.

Bạn đang xem: Thế nào là matrix organization

https://www.youtube.com/watch?v=DV1PQE8knvU

Mô hình tổ chức lao động kiểu ma trận

Khái niệm

Mô hình tổ chức lao động kiểu ma trận trong tiếng Anh gọi là:Matrix Organization Structure.

Mô hình tổ chức lao động kiểu ma trậnlà mô hình tổ chức lao động hỗn hợp, có sự kết hợp của các bộ phận chức năng để tiến hành tổ chức hoạt động theo từng nội dung công việc.

Mô hình tổ chức lao động kiểu ma trận là sự kết hợp của hai hoặc nhiều loại cấu trúc tổ chức. Tổ chức ma trận là cấu trúc hợp nhất các cấu trúc tổ chức khác nhau để tạo cho chúng sự cân bằng.

Thông thường, có hai chuỗi chỉ huy, trong đó các thành viên trong nhóm dự án có hai ông chủ hoặc người quản lí. (Tài liệu tham khảo: Projectmanager)


Dưới đây là một ví dụ về mô hình tổ chức lao động kiểu ma trận.

Xem thêm: Trường Đại Học Cần Thơ Khoa Công Nghệ Thông Tin Ctu, Khoa Công Nghệ Thông Tin: Trang Chủ

*

Sơ đồ 1. Ví dụ về mô hình tổ chức lao động kiểu ma trận

Trong quá trình lập kế hoạch và triển khai tổ chức sự kiện, sơ đồ cơ cấu tổ chức (organisational structure) của ban tổ chức sự kiện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các công việc nói trên.

Việc xác định một sơ đồ cơ cấu tổ chức rõ ràng sẽ tạođiều kiện thuận lợi cho các nhà tổ chức sự kiện. Cùng với mỗi mô hình cơ cấu tổ chức lao động sẽ có những chức danh tương ứng trong công việc.

Từ sự khác biệt về qui mô, loại hình sự kiện, các sơ đồ cơ cấu tổ chức trong công tác tổ chức sự kiện có thể khác nhau.

– Một sốloại sơ đồ cơ cấu tổ chức phổ biến khác

+Mô hình đơn giản(simple structure) là mô hình mà người đứng đầu là nhà quản lí sự kiện, trực tiếp chỉ đạo các nhân viên nghiệp vụ tổ chức sự kiện.

+Mô hình tổ chức lao động theo chức năng(Functional structures) đứng đầu là nhà quản lí sự kiện tổng thể (General manager), trực tiếp chỉ đạo các cán bộ quản lí cấp dưới (theo chức năng) như:

Quản lí thương mại (Commercial manager), Quản lí truyền thông và hành chính (Media administration manager), Quản lí các dịch vụ trong sự kiện (Tournament administration manager), Quản lí bán hàng trong sự kiện (Sales manager), Đạo diễn nội dung chương trình (Tournament director).


+Mô hình tổ chức lao động kiểu đa cấp hay cấu trúc mạnglà mô hình mà trong đó các mảng công việc được giao cho người phụ trách còn việc tiến hành được kí kết với các nhà cung ứng.Mô hình này gần giống mô hình đơn giản nhưng có nhiều cấp hơn

(Tài liệu tham khảo: Bài giảng Tổ chức Sự kiện, 2009, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội)

*