Thông Tin Công Ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú

Lưu ý : Đăng cam kết thông tin tài khoản các bạn sẽ chỉ với thành viên cá nhân. Để tăng cấp hội viên, vui mắt tương tác cùng với chúng tôi

Bạn đang xem: Thông tin công ty cổ phần cao su đồng phú

*

*

*
*
9908

CÔNG TY CP. CAO SU ĐỒNG PHÚ

Giới thiệu


*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Cách Ứng Xử Với Người Không Thích Mình Không Thích" Khôn Ngoan Nhất

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên vốn công ty thiết lập
*

Cuối mon 4/2022, tổ chức triển khai xếp hạng tin tưởng thế giới Moody's đang ra mắt report...;


cửa hàng “quốc dân” xây hàng trăm đơn vị dân, bán hàng triệu sản phẩm năng lượng điện tử công nghệ, góp sức dân gian hóa di động cầm tay là ai?


Hưng Thịnh L& dấn cú lưu ban phần thưởng trên Lễ Công tía TOP 500 Doanh nghiệp vững mạnh nkhô hanh nhất đất nước hình chữ S năm 2022


Tên Doanh nghiệp: công ty chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá toàn quốc (Vietphái mạnh Report JSC)

Người Chịu trách nhiệm quản lí lí nội dung: Vũ Đăng Vinh