THÔNG TIN HÓA CHẤT

Lấy chủ kiến góp ý so với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung cập nhật Thông tứ số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở trưởng Bộ Công Thương


Bình Dương diễn tập đối phó sự vậy hoá chất


Bình Dương: Diễn tập đối phó sự gắng hoá hóa học tại doanh nghiệp


*

*

*

*

Hướng dẫn phân nhiều loại với ghi nhãn so với các thành phần hỗn hợp chất

Ngày 13 mon 02 năm 2012, Sở Công Thương vẫn ban hành Thông tư 04⁄2012⁄TT-BCT khí cụ về phân các loại cùng ghi nhãn Hóa chất. Nhằm hỗ trợ công ty lớn vào vấn đề triển khai phân loại cùng ghi nhãn hóa chất theo pháp luật của Thông tư nêu trên, vào độ lớn hợp tác giữa Bộ Công Thương thơm cùng Sở Kinc tế, Công nghiệp và Tmùi hương mại Nhật Bản với Cục Hóa hóa học đang thiết kế và triển khai xem sét ứng dụng phân các loại với ghi nhãn đối với các thành phần hỗn hợp chất.

Bạn đang xem: Thông tin hóa chất


Đối thoại Hóa chất lần máy 18 trong độ lớn SOM1, APEC cả nước 2017

toàn nước đăng cai tổ chức triển khai Diễn bọn Hợp tác Kinch tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017). Trong độ lớn Hội nghị các quan liêu chức lần thứ nhất (SOM1) tại đô thị Nha Trang, Bộ Công Tmùi hương (Cục Hóa chất) sẽ tham dự Cuộc họp trù bị Công nghiệp (Industry Pre-meeting) và Đối thoại Hóa hóa học (Chemical Dialogue) với vai trò là nước chủ nhà APEC 2017.

Xem thêm: Cách Nấu Canh Nấm Hương Mộc Nhĩ Cả Nhà Ăn Không Muốn Nghỉ, Cách Làm Canh Nấm Hương Nấu Mọc


Thông tứ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật đất nước về quality tiền hóa học dung dịch nổ sử dụng để thêm vào vật tư nổ công nghiệp
Thông tứ phát hành Quy chuẩn chỉnh chuyên môn giang sơn về bình an vào sản xuất, marketing, thực hiện, bảo vệ với vận tải Hóa chất gian nguy

Lấy chủ kiến góp ý đối với Dự thảo Thông bốn sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 1hai năm 2017 của Sở trưởng Sở Công Thương


Lấy chủ kiến dự thảo hồ sơ Nghị định sửa thay đổi bổ sung cập nhật một trong những điều của Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CPhường. ngày 09 mon 10 năm 2017 của Chính phủ

Lấy chủ kiến dự thảo hồ sơ Nghị định sửa thay đổi bổ sung một số trong những điều của Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CPhường ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ lao lý cụ thể với gợi ý thực hiện một vài điều của Luật Hóa hóa học.


PHIẾU KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN NĂNG LỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN

Triển knhị Đề án “Xây dựng cùng vận hành hiệu quả chú ý nhanh chóng về Phòng vệ tmùi hương mại theo Quyết định 316⁄QĐ-TTg ngày 01⁄3⁄2021 và Quyết định số 1499⁄QĐ-BCT ngày 28⁄5⁄2021”, Cục Hóa hóa học được Sở Công Thương thơm giao chủ trì thực hiện Nhiệm vụ “Khảo gần kề, thu thập ban bố và thành lập cơ sở dữ liệu một vài nghành hành trực thuộc lĩnh vực phân bón”.


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC HÓA CHẤT, BỘ CÔNG THƯƠNG