Trường Đại Học Tiền Giang

 - Trung tâm Thân Cửu Nghĩa: Nhánh đường cao tốc số 1, ấp Thân Bình, Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang

Xem điểm chuẩn: Xem ngay