Tìm hiểu thông tin và hoàn thành bảng 28.1

1. Xác định sự phân bố một trong những cây cỏ, đồ nuôi chủ yếu bên trên trái đất theo gợi nhắc từ bảng 28.1. 2. a. Vẽ biểu thiết bị mô tả quy mô cùng tổ chức cơ cấu giá trị thêm vào nông nghiệp, lâm nghiệp, tdiệt sản phân theo chchâu âu, năm 2000 cùng 2019. b. Nhận xét sự biến đổi tỉ trọng giá trị cung cấp nông nghiệp trồng trọt, lâm nghiệp, tbỏ sản phân theo châu lục, năm 2000 và 2019.

Bạn đang xem: Tìm hiểu thông tin và hoàn thành bảng 28.1


Câu 1

Giải bài thực hành thực tế 1 trang 108 SGK Địa lí 10

Dựa vào hình 26.1 (Phân bố một số trong những cây cỏ chính) cùng hình 26.2 (Phân ba một số trong những thứ nuôi chính), em hãy xác minh sự phân bổ một trong những cây cỏ, vật dụng nuôi chủ yếu trên thế giới theo nhắc nhở từ bỏ bảng 28.1.

*

*

*

Phương thơm pháp giải:

Quan gần kề những hình 26.1, 26.2 nhằm chấm dứt bảng 28.1.

Lời giải đưa ra tiết:

Sự phân bố một số trong những cây trồng, vật dụng nuôi bao gồm trên ráng giới:

*


Câu 2

Giải bài xích thực hành 2 trang 108 SGK Địa lí 10

Cho bảng số liệu sau:

*

a. Vẽ biểu thiết bị biểu hiện quy mô với cơ cấu tổ chức quý giá cấp dưỡng NNTT, lâm nghiệp, tbỏ sản phân theo châu lục, năm 2000 và 2019.

b. Nhận xét sự chuyển đổi tỉ trọng quý hiếm tiếp tế nông nghiệp trồng trọt, lâm nghiệp, tbỏ sản phân theo châu lục, năm 2000 với 2019.

Phương thơm pháp giải:

- Xác định các loại biểu đồ phù hợp nhất:

+ Thể hiện nay được quy mô và cơ cấu quý giá phân phối nông nghiệp & trồng trọt, lâm nghiệp, tbỏ sản của 5 châu lục vào 2 năm 2000 với 2019.

+ Quan gần kề bảng số liệu 28.2.

=> Biểu vật dụng tròn.

- Xử lí số liệu:

+ Cộng tổng mức sản xuất nông nghiệp & trồng trọt, lâm nghiệp, tbỏ sản của 5 châu lục hằng năm => Giá trị chế tạo NNTT, lâm nghiệp, tbỏ sản quả đât.

+ Tính tỉ trọng sản xuất NNTT, lâm nghiệp, tbỏ sản từng chchâu âu thứu tự năm 2000 cùng 2019.

Ví dụ:

Tỉ trọng cấp dưỡng nông nghiệp & trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 (%) = Giá trị cung ứng nông nghiệp, lâm nghiệp, tbỏ sản của châu Á năm 2000 : Giá trị sản xuất NNTT, lâm nghiệp, tdiệt sản thế giới năm 2000 x 100.

Xem thêm: Dịch Vụ Xin Visa Du Lịch Nhật Bản Du Lịch, Công Tác & Thăm Thân

(Tỉ trọng cấp dưỡng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 (%) = 1217,8 : 2036,6 x 100 = 59,9%).

- Vẽ biểu đồ:

+ Vẽ 2 hình tròn bán kính không giống nhau theo lần lượt biểu lộ đồ sộ với tổ chức cơ cấu giá trị chế tạo NNTT, lâm nghiệp, tdiệt sản của châu Á năm 2000 và 2019.

=> Tính đồ sộ buôn bán kính: Ví dụ đến bán kính năm 2000 là một trong,5 centimet, bán kính năm 2019 = 3511,3 : 2031,6 x 1,5 = 2,6 (cm).

(3511,3 và 2031,6 theo lần lượt là giá trị cung cấp NNTT, lâm nghiệp, thủy sản thế giới năm 2019 cùng 2000)

+ Ghi số liệu biểu lộ tỉ trọng lên biểu vật dụng, chú thích với thương hiệu biểu vật.

- Từ biểu đồ gia dụng vẫn vẽ rút ra dấn xét.

Lời giải đưa ra tiết:

- Xử lí số liệu:

Bảng cơ cấu tổ chức giá trị cung cấp NNTT, lâm nghiệp, tdiệt sản phân theo chchâu âu, năm 2000 cùng 2019 (%)

*

- Tính cung cấp kính:

Cho nửa đường kính hình tròn năm 2000 là một trong,5 cm => bán kính hình tròn trụ năm 2019 = 3511,3 : 2031,6 x 1,5 = 2,6 (cm).

- Vẽ biểu đồ:

*

Biểu đồ quy mô và cơ cấu tổ chức giá trị cấp dưỡng NNTT, lâm nghiệp, tbỏ sản phân theo chchâu âu, năm 2000 cùng 2019 (%)

=> Nhận xét:

Tỉ trọng quý giá cung cấp nông nghiệp & trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản phân theo châu tất cả sự biến hóa trong thời hạn 2000 cùng 2019:

- Châu Á có tỉ trọng giá trị chế tạo NNTT, lâm nghiệp, tbỏ sản cao nhất trong các chchâu âu sống cả 2 năm 2000 với 2019, chiếm khoảng chừng 60% tỉ trọng nhân loại, xu hướng tăng (năm 2019 tăng 3,8% so với năm 2000).

- Tỉ trọng phệ thứ hai là châu Mỹ (14,1% - 2019), xu hướng sút (năm 2019 sút 2,0% đối với năm 2000).

- Châu Âu có tỉ trọng giảm (năm 2019 bớt 4,3% đối với năm 2000).

- Châu Phi gồm tỉ trọng tăng (năm 2019 tăng 3,1% đối với năm 2000).

- Tỉ trọng tốt nhất là châu Đại Dương, Xu thế bớt (năm 2019 giảm 0,6% đối với năm 2000).