Tìm Kiếm Sản Phẩm Trong Php

Yêu cầu: Xây dựng chức năng tìm kiếm sinh viên rồi hiển thị danh sách sinh viên cần tìm ra màn hìnhBước 1 : Đầu tiên chúng ta mở lại file index.php đãđược tạo ở Phần 1 vàxây dựng cấu trúcHTML cho formtìm kiếm gồmmột inputvà 2 nút submitlà đủ.Do chúng ta phải truyền đối số vào url nên chúng ta đặt method của form bằngphương thức GET.

Bước 2 : Xử lý tìm kiếm với lệnh LIKE trong MySQL. Tham khảo full đoạn code dưới đây nhé :

Bước 3 : Chạy lại file index.php, chúng ta nhận được danh sách sinh viên ban đầu :

Vào ô tìm kiếm, ví dụ ta sẽ tìm kiếm những bạn sinh năm 1998 rồi ấn nút Tìm thì chúng ta sẽ nhận đươc kết quả này:

Còn ví dụ chúng ta tìm kiếm danh sách sinh viên có tên là Lan thì chúng sẽ trả về kết quả rỗng :

Nguồn earlsdaughter.com Academy


Bạn đang xem: Tìm kiếm sản phẩm trong php

Các bài viết cùng chủ đề


*

Lab06.1 - Data Access In ASPNET MVC 5
*

Lab05 - Data Validation and Annotation In ASPNET M...
*

Lab 04 - Model in ASP.NET MVC 5 - Phần tự thực hàn...
*

Lab 04 - Model in ASP.NET MVC 5 - Bài 4.2

Xem thêm: Top 15 Cách Lam Dep Da Mặt Tại Nhà Đơn Giản Da Đẹp Mỗi Ngày, 15 Cách Làm Đẹp Da Mặt “Ngon

*

Lab 04 - Model in ASP.NET MVC 5 - Bài 4.1
Lab 03 - View in ASP.NET MVC 5 - Bài 3.3
Các khóa đào tạo chuyên đề
*
Thiết kế và lập trình Website PHP chuyên nghiệp
*
Lập trình ứng dụng trên nền tảng android
*
Lập trình Website với Công nghệ ASP.NET MVC 5, WebAPI, AngularJS
*
Lập trình ứng dụng với WINDOWS FORM
*
Lập trình ứng dụng với JAVA (FORM)
*
Thiết kế và lập trình Web với công nghệ Java (Java Framework spring, hibernate,...)
*
Thiết kế và lập trình website với công nghệ HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrapt 4, Jquery
*
Lập trình frontend với reacjs (Full)

*

earlsdaughter.com.contact
gmail.com

hna.tvchung
gmail.com


CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ
Viện Công Nghệ Và Đào Tạo earlsdaughter.com
VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO earlsdaughter.com - Học thực tế * Làm thực tế * Cam kết việc làm