TỔNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tra cứu thông tin doanh nghiệp là nội dung nhiều người quan tâm khi tìm hiểu về một doanh nghiệp. Quý khách hàng thắc mắc về hồ sơ, trình tự xin cung cấp thông tin doanh nghiệp, bản sao giấy đăng ký kinh doanh. Hãy cũng earlsdaughter.com tìm hiểu về thủ tục này nhé.

Bạn đang xem: Tổng thông tin doanh nghiệp

*
tra-cuu-thong-tin-doanh-nghiep-moi-nhat

4. Các thông tin phòng ĐKKD sẽ cung cấp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp (Điều 32,33), việc tra cứu thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất thì phòng ĐKKD sẽ cung cấp một số thông tin công khai. Những thông tin khác, doanh nghiệp phải làm thủ tục khởi kiện và thu thập chứng cứ tại Tòa án.

a.Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo Điều 32 Luật Doanh nghiệp, công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:’

-Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp và các thông tin sau:

Ngành, nghề kinh doanh;Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty phần (nếu có);

-Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

-Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Xem thêm: Dịch Vụ Công Mức 4 - Dịch Vụ Công Trực Tuyến Mức Độ 4 Là Gì

b. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo Điều 33 về cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin được lưu giữ trên hệ thống thông tin về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật.Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Với việc tra cứu thông tin doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ nhận các thông tin cụ thể sau:

Ngành nghề kinh doanh;Danh sách cổ đông sáng lập;Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cới công ty cổ phần;Các thông tin về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin và quy định của pháp luật về tra cứu thông tin doanh nghiệp . Khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật earlsdaughter.com để biết thêm thông tin chi tiết liên và được hỗ trợ tư vấn.