Trường Chinh Quê Ở Đâu

*
Toggle navigation

Bạn đang xem: Trường chinh quê ở đâu

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! ***** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! **** CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! ***** TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN ĐỒNG LÒNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA GIÀU ĐẸP, VĂN MINH!

Hình ảnh tư liệu về đồng chí Trường Chinh-Tổng Bí thư của “Đổi mới”

Trường Chinh là một nhà lãnh đạo nghiêm cẩn, rất coi trọng lý luận và hết sức nguyên tắc nhưng lại được coi là Tổng Bí thư của “Đổi mới”.

*

*

Tháng 5/1941, tại Hội nghị Trung ương lần 8 diễn ra tại Pác Bó, Cao Bằng, ông Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư. Tại lán Khuổi Nậm, lần đầu tiên ông được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. (Ảnh tư liệu)

*

Sau này, đồng chí Trường Chinh trở thành cộng sự, người học trò gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được xem là nhà lãnh đạo kiệt xuất trong những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Trong ảnh, từ phải sang trái: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Việt Bắc. (Ảnh tư liệu)

*

*


Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Chỉnh Sửa Video Tốt Nhất Trên Windows 10, 6 Phần Mềm Edit Video Miễn Phí Tốt Nhất

*


*

Cống hiến đặc biệt quan trọng của Tổng Bí thư Trường Chinh đã đi vào tiềm thức của nhân dân chính là vì ông là người đã đặt nền móng cho công cuộc Đổi mới. (Ảnh tư liệu)


 
*

Để chuẩn bị cho Đại hội VI, ông đã đi thực tế tại nhiều địa phương để nắm bắt tình hình và lắng nghe các đề xuất. Tổng Bí thư Trường Chinh đã đi khảo sát, thực tế gần 20 tỉnh, thành phố từ miền Nam, ra miền Trung và về miền Bắc tìm ra những bài học thành công và thất bại của cơ sở, phát hiện những yêu cầu và sáng tạo trong nhân dân cả nước, để trên cơ sở đó đổi mới cách nghĩ, cách làm trong xây dựng và phát triển đất nước. (Ảnh tư liệu)

*

Tổng Bí thư Trường Chinh tại Đại hội Đảng lần thứ VI, tháng 12/1986. Tại diễn đàn này, Tổng Bí thư Trường Chinh ra lời hiệu triệu “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”. (Ảnh tư liệu)

*

Tại Đại hội VI của Đảng, đồng chí Trường Chinh cùng với các đồng chí Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ được Đại hội tuyên dương công trạng đồng thời trao trách nhiệm cố vấn BCH Trung ương Đảng. Với trách nhiệm Cố vấn, đồng chí đã tích cực đóng góp sức mình trong việc xây dựng Cương lĩnh và Chiến lược kinh tế – xã hội, chuẩn bị nội dung cho Đại hội lần thứ VII của Đảng. Đồng chí Trường Chinh giữ vai trò Cố vấn cho đến khi qua đời năm 1988. (Ảnh tư liệu)