Tứ chứng fallot là gì

Jeanne Marie Baffa

, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University


Bạn đang xem: Tứ chứng fallot là gì

.)


Xem thêm: Cách Khóa Tường Facebook Không Cho Người Khác Xem Trên Điện Thoại

Tứ chứng Fallot Tứ chứng Fallot.

*
chiếm từ 7 đến 10% các dị tật tim bẩm sinh. Các bất thường liên quan bao gồm: quai động mạch chủ quay phải (25%), bất thường giải phẫu động mạch vành (5%-10%), hẹp nhánh động mạch phổi, xuất hiện tuần hoàn bàng hệ chủ phổi, còn ống động mạch Còn ống động mạch (PDA) Còn ống động mạch (Patent ductus arteriosus - PDA) là sự tồn tại dai dẳng sau sinh của cấu trúc trong thời kì bào thai liên kết động mạch chủ và động mạch... đọc thêm
*
, thông sàn nhĩ thất toàn bộ Thông sàn nhĩ thất Tổn thương của thông sàn nhĩ thất bao gồm một lỗ thông liên nhĩ tiên phát và một van nhĩ thất chung, có hoặc không kèm theo thông liê... đọc thêm , thông liên nhĩ Thông liên nhĩ (ASD) Thông liên nhĩ (ASD) là một lỗ hở ở vách liên nhĩ, gây ra shunt trái sang phải và tình trạng quá tải thể tích tâm nhĩ phải và... đọc thêm , thông liên thất phần cơ kết hợp Thông liên thất (VSD) Thông liên thất (VSD) là một lỗ hở tại vách liên thất gây ra luồng thông giữa các tâm thất. Thông liên thất lớn gây shunt trá... đọc thêm
*
, và hở van động mạch chủ.


*

Khi nghe tim thường thấy tiếng thổi giữa thì tâm thu cường độ 2/6 đến 3/6 (thổi tâm thu tống máu)(xem bảng Cường độ tiếng thổi của tim Phân độ tiếng thổi

*
) và tiếng thứ hai S2 tách đôi cố định ở phía trên bờ trái xương ức. Tiếng thổi trong tứ chứng Fallot luôn do hẹp phổi Hẹp van động mạch phổi Hẹp van động mạch phổi (Pulmonic Stenosis - PS) là tình trạng hẹp đầu ra động mạch phổi, gây tắc nghẽn dòng máu từ tâm thất phải sang động mạch phổi trong thời... đọc thêm ; lỗ thông liên thất không gây tiếng thổi vì nó lớn và không có chênh lệch áp lực. Tiếng tim thứ 2 (S2) thường là đơn độc vì thành phần phổi giảm rõ rệt. Có thể thấy diện đập thất phải mạnh và rung tâm thu.