Văn Bản Đề Nghị Hết Thời Gian Tập Sự

Mẫu tờ trình Mẫu tờ trình cơ bản Mẫu tờ trình xét hết thử việc Mẫu tờ trình xét hết tập sự Tờ trình xét hết thời gian thử việc Tờ trình xét hết thời gian tập sự

Bạn đang xem: Văn bản đề nghị hết thời gian tập sự

*
pdf

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP


*
pdf

Mẫu giấy xác nhận


Xem thêm: Ai Là Chủ Đầu Tư Của Hệ Thống Trường Gateway Ở Đâu, Trường Phổ Thông Liên Cấp Quốc Tế Gateway

*
pdf

MẪU TỜ KHAI THUẾ ĐẶC BIỆT


Nội dung

Trường………………………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố ……./TTr-GDĐT……………., ngày …..tháng…..năm…..TỜ TRÌNHV/v đề nghị xét hết thời gian thử việc / tập sựKính gửi:- Hội đồng xét hết tập sự, thử việc Trường ……………………- Phòng Tổ chức – Hành chính.- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ..............................................- Căn cứ các Quyết định số ....................................................................................của Trường …………………..về việc tuyển dụng CB-GV (Xét hết thời gian thử việc củaCB-GV).Được sự thống nhất của đơn vị tại cuộc họp ngày...................................................Đề nghị Hội đồng xét hết thời gian tập sự (thử việc) Trường ………………….. xéthết tập sự (thử việc) cho(1) ………CB-GV sau:STTHọ và tênChức vụ - Chuyên mônGhi chúThời gian(hếttập sựthử việc – tập sự(Từ ngày – đến ngày) /thử việc)12345678910Đề nghị Hội đồng xét hết thời gian thử việc, tập sự Trường …………………..xéthết thời gian tập sự (thử việc) cho các cá nhân trên.THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊNơi nhận:- P.TC-HC- Lưu đơn vị(1): số lượng
Đồ án tốt nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài tiểu luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền