VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ

Mẫu tờ trình Mẫu tờ trình cơ bản Mẫu tờ trình xét không còn demo Việc Mẫu tờ trình xét không còn tập sự Tờ trình xét hết thời gian demo bài toán Tờ trình xét hết thời hạn cộng sự

Bạn đang xem: Văn bản đề nghị hết thời gian tập sự

*
pdf

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP


*
pdf

Mẫu giấy xác nhận


Xem thêm: Ai Là Chủ Đầu Tư Của Hệ Thống Trường Gateway Ở Đâu, Trường Phổ Thông Liên Cấp Quốc Tế Gateway

*
pdf

MẪU TỜ KHAI THUẾ ĐẶC BIỆT


Nội dung

Trường………………………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúcSố ……./TTr-GDĐT……………., ngày …..tháng…..năm…..TỜ TRÌNHV/v ý kiến đề nghị xét hết thời hạn demo việc / tập sựKính gửi:- Hội đồng xét hết cộng sự, test bài toán Trường ……………………- Phòng Tổ chức – Hành thiết yếu.- Cnạp năng lượng cứ đọng Quy chế tổ chức với hoạt động của Trường ..............................................- Căn uống cđọng những Quyết định số ....................................................................................của Trường …………………..về vấn đề tuyển chọn dụng CB-GV (Xét hết thời gian demo việc củaCB-GV).Được sự thống tuyệt nhất của đơn vị chức năng trên buổi họp ngày...................................................Đề nghị Hội đồng xét không còn thời gian tập sự (test việc) Trường ………………….. xétkhông còn tập sự (thử việc) cho(1) ………CB-GV sau:STTHọ cùng tênChức vụ - Chuim mônGhi chúThời gian(hếttập sựdemo vấn đề – tập sự(Từ ngày – mang đến ngày) /test việc)12345678910Đề nghị Hội đồng xét không còn thời hạn thử vấn đề, tập sự Trường …………………..xétkhông còn thời gian tập sự (thử việc) cho những cá nhân bên trên.THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊNơi nhận:- Phường.TC-HC- Lưu 1-1 vị(1): con số
Đồ án giỏi nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài tè luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền