CÁCH KIỂM TRA CẤU HÌNH MÁY TÍNH LINUX, UBUNTU

Khi bạn nhận được 1 VPS cài đặt hệ điều hành Linux, chúng ta cần kiểm tra các thông số phần cứng.

Bạn đang xem: Cách kiểm tra cấu hình máy tính linux, ubuntu

Đặc biệt là thông tin về CPU – trái tim của hệ thống máy chủ. Bài viết này, earlsdaughter.com sẽ giới thiệu 9 lênh Linux phổ biến nhất trong việc kiểm tra thông số CPU trên Linux. Bài viết được thực hiện trên VPS của Vultr – Nhà cung cấp máy Cloud VPS hàng đầu thế giới hiện nay.

1. Lệnh lscpu

Lệnh lscpu Linux Command kiểm tra cấu trúc của CPU

*

2. Lệnh cat /proc/cpuinfo

Lệnh cat Linux Command này dùng để đọc thông tin CPU từ file /proc/cpuinfo chứa các thông số của CPU

cat /proc/cpuinfo

*

3.

Xem thêm: 4 Cách Gấp Hoa Hồng Đẹp Mắt, Hướng Dẫn 2 Cách Gấp Hoa Hồng Giấy Origami

Lệnh dmidecode

Lênh dmidecode Linux Command Lấy thông tin phần cứng SMBIOS từ sysfs

sudo dmidecode --type processor

*

4. Lệnh cpuid

Lệnh cpuid Linux Command không có sẵn trên hệ thống Linux, để cài đặt các bạn sử dụng command sau:

# Trên Ubuntu/Debian/Linux Mintsudo apt install cpuid# Trên CentOS/RHEL/Fedorasudo yum install cpuidChạy lệnh kiểm tra thông số CPU ta được

*

5. Lệnh lshw

Lệnh lshw Linux Command (List Hardware Configuration) – Liệt kê thông tin phần cứng

lshw -C CPU

*

6. Lệnh hwinfo

Lệnh hwinfo Linux Command (hardware Information) không có sẵn trên các hệ thống Linux, để cài đặt chúng ta sử dụng command sau:

# Trên Ubuntu/Debian/Linux Mintsudo apt install hwinfo# Trên CentOS/RHEL/Fedorasudo yum install hwinfoKết quả của lệnh hwinfo:

*

7. Lệnh inxi

Lệnh inxi Linux Command không có sẵn trên các hệ thống Linux, để cài đặt chúng ta sử dụng command sau:

# Trên Ubuntu/Debian/Linux Mintsudo apt install inxi# Trên CentOS/RHEL/Fedorasudo yum install inxiKết quả output thông tin CPU của lệnh inxi như sau:

inxi -C

*

8. Lệnh nproc

Lệnh nproc Linux Command sử dụng để kiểm tra số lượng CPU

*

9. Lệnh getconf _NPROCESSORS_ONLN

Lệnh getconf Linux Command cũng được sử dụng để kiểm tra số lượng CPU