XENLULOZO TÁC DỤNG VỚI HNO3 CHO RA SẢN PHẨM

Xenlulozơ tính năng với HNO3 tạo ra sản phẩm A tất cả %N = 14,14%. Xác định CTCT của A, tính cân nặng HNO3 bắt buộc dùng để trở nên cục bộ 324g xenlulozơ thành A.


Bạn đang xem: Xenlulozo tác dụng với hno3 cho ra sản phẩm

Phương thơm pháp giải

+ điện thoại tư vấn cách làm tổng quát$C_6H_7O_2left( NO_3 ight)_xleft( OH ight)_3 - x$

+ Áp dụng bí quyết tính phần trăm: $\% N m = frac14xM_A m .100\% = > x$

$ + n_HNO_3 = x.n,_xenlulozo$


Lời giải của GV earlsdaughter.com

+ Điện thoại tư vấn phương pháp tổng quát$C_6H_7O_2left( NO_3 ight)_xleft( OH ight)_3 - x$

+ Áp dụng phương pháp tính phần trăm: $\% N m = frac14x162 + 45x m .100\% = 14,14\% = > x approx 3$

$eginarrayl + ,n,_xenlulozo = 2mol\n_HNO_3 = 3.n,_xenlulozo = 6mol\ = > m_HNO_3 = 378gendarray$

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: b


*
*
*
*
*
*
*
*

Đun nóng các thành phần hỗn hợp xenlulozơ với HNO3 sệt cùng H2SO4 đặc, thu được tất cả hổn hợp sản phẩm bao gồm nhì chất cơ học có số mol đều nhau, bao gồm % trọng lượng của N trong số ấy bởi 9,15%. Công thức của hai hóa học vào thành phầm là:


Xenlulozơ tính năng cùng với HNO3 đã tạo ra thành phầm A có %N = 14,14%. Xác định CTCT của A, tính trọng lượng HNO3 đề nghị dùng làm biến đổi toàn bộ 324g xenlulozơ thành A.


Đem tiến hành phản bội ứng chuyển hóa xenlulozơ thành xenlulozơ trinitrat bằng làm phản ứng với HNO3sệt, dư (xt H2SO4đặc) thì cứ đọng 162 gam xenlulozơ thì nhận được 237,6 gam xenlulozơ trinitrat. Vậy năng suất bội phản ứng là:


Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7g xenlulozơ trinitrat, dùng dd chứa m g axit nitric ( hiệu suất phản ứng là 90%). Giá trị của m là


Thể tích hỗn hợp HNO3 67,5% (cân nặng riêng rẽ là 1 trong những,5 g/ml) bắt buộc dùng để làm công dụng với xenlulozơ chế tạo thành 44,55 kilogam xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%) :


Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta cung cấp được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết công suất phản nghịch ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là :


Xem thêm: Cảm Giác Thích Một Người Là Như Thế Nào, Thầm Thích Một Người, Cảm Giác Thế Nào

Dùng 340,1 kg xenlulozơ với 420 kg HNO3 nguyên ổn hóa học hoàn toàn có thể nhận được bao nhiêu tấn xenlulozơ trinitrat, biết sự hao hụt trong quy trình thêm vào là 20%?


Xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic (gồm H2SO4 làm xúc tác) tạo thành 9,84 gam este axetat với 4,8 gam CH3COOH, bí quyết của este axetat tất cả dạng là


Cho xenlulozơ làm phản ứng với anhiđric axetic (tất cả H2SO4 có tác dụng xúc tác) thu được 11,1 gam các thành phần hỗn hợp X có xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat với 6,6 gam axit axetic. Thành phần Tỷ Lệ theo trọng lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat vào X thứu tự là


Cho xenlulozơ bội phản ứng với anhiđrit axetit (bao gồm H2SO4 làm cho xúc tác) nhận được CH3COOH, 5,34 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Để trung hòa axit phải cần sử dụng 500 ml hỗn hợp NaOH 0,1M, cân nặng (gam) của xenlulozơ triaxetat cùng xenlulozơ điaxetat vào dung dịch X theo thứ tự là :


Lúc mang lại xenlulozo bội phản ứng trọn vẹn cùng với anhiđric axetic (CH3CO)2O nhận được 18 gam CH3COOH với 33,66 gam tất cả hổn hợp X có a mol xenlulozo triaxetat với b mol xenlulozo điaxetat. Tỉ lệ a : b trong x là


Từ 32,4 tấn mùn cưa (đựng một nửa xenlulozơ) bạn ta phân phối được m tấn dung dịch súng ko khói (xenlulozơ trinitrat) cùng với hiệu suất bội nghịch ứng tính theo xenlulozơ là 90%. Giá trị của m là


Cho 5 lkhông nhiều hỗn hợp HNO3 68% (D = 1,4 g/ml) bội nghịch ứng với xenlulozo (dư) nhận được m kg dung dịch súng ko khói (xenlulozo trinitrat), biết hiệu suất phản ứng đạt 90%. Giá trị m gần nhất


*

*

Cơ quan nhà quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng hình thức dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.