Xuất kho gửi bán sản phẩm

Kế Toán Hà Nội xin hướng dẫn hạch toán hàng gửi bán trong các trường hợp: Xuất kho hàng gửi bán; Hàng gửi bán được chấp nhận; Hàng gửi bán bị từ chối. Ví dụ chi tiết về hạch toán hàng gửi bán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Bạn đang xem: Xuất kho gửi bán sản phẩm

Trước khi đi vào Hạch toán hàng hàng gửi bán theo thông tư 200 và thông tư 133. Chúng ta nên tìm hiểu bán hàng theo phương thức gửi bán là như thế nào?

Cách ôn thi chứng chỉ đại lý thuế hiệu quả.

*
Bán hàng theo phương thức gửi bán là gì:

Nếu Doanh nghiệp bán hàng có các điều khoản sau:

Thì được gọi là Bán hàng theo phương thức gửi bán chờ chấp nhận.

Hạch toán hàng gửi bán khi xuất kho hàng gửi bán.

Khi xuất hàng chuyển đến cho BÊN MUA, trị giá vốn thực tế của hàng xuất được BÊN BÁN hạch toán như sau:

Nợ TK 157: Trị giá thực tế hàng xuất kho gửi bán.

Có TK 154: Trị giá thực tế hàng xuất kho gửi bán (nếu xuất hàng trực tiếp từ các phân xưởng sản xuất).

Có TK các TK 155, 156…: Trị giá thực tế hàng xuất kho gửi bán (nếu xuất hàng từ kho thành phẩm, hàng hóa…).

Hạch toán hàng gửi bán khi hàng gửi bán được BÊN MUA chấp nhận.

Khi được BÊN MUA chấp nhận hàng gửi bán, BÊN BÁN ghi sổ như sau:

Ghi sổ GIÁ VỐN của lượng hàng được BÊN MUA chấp nhận:Ghi sổ TỔNG GIÁ THANH TOÁN của hàng được BÊN MUA chấp nhận:
Nợ TK 632: Trị giá thực tế hàng xuất kho tương ứng với lượng hàng được chấp nhận.Nợ các TK 111, 112, 131,…: Tổng giá thanh toán của lượng hàng được chấp nhận.
Có TK 157: Kết chuyển Trị giá thực tế hàng xuất đã được chấp nhận.Có TK 511: Doanh thu bán hàng (giá không có thuế GTGT đầu ra).

Có TK 33311: Thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Hạch toán hàng gửi bán đối với SỐ HÀNG GỬI BÁN bị từ chối khi chưa được xác nhận là tiêu thụ:

Khi hàng gửi bán chưa được xác nhận là tiêu thụ (chưa được chấp nhận) mà bị TỪ CHỐI thì ghi sổ như sau:

Nợ các 154, 155, 156: Giá thành thực tế thành phẩm nhập, giá vốn hàng hóa tương ứng với lượng hàng bị trả lại nhập lại kho.

Nợ TK 138 (1381): Giá thành thực tế thành phẩm nhập, giá vốn hàng hóa tương ứng với lượng hàng hỏng chờ xử lý (nếu có).

Xem thêm: Sơ Đồ Nguyên Lý Hệ Thống Báo Cháy Và Cách Đấu Nối Hệ Thống Báo Cháy

Nợ TK 334: Giá thành thực tế thành phẩm nhập, giá vốn hàng hóa tương ứng với lượng hàng trừ lương nhân viên (bồi thường).

Có TK 157: Tổng giá thành thực tế thành phẩm nhập, giá vốn hàng hóa tương ứng với số hàng bị trả lại.

Ví dụ chi tiết về Hạch toán hàng gửi bán.

Để hiểu rõ hơn về cách hạch toán hàng gửi bán. Chúng ta cùng nghiên cứu ví dụ sau.

Số lượng 10 tấn thép 5 ly với trị giá vốn 10.000.000 đ/tấn; Giá bán chưa có thuế GTGT là 15.000.000 đ/tấn (thuế suất thuế GTGT 10%).Xuất kho theo hình thức hàng gửi bán cho đại lý A. Đại lý thông báo đã bán được 9 tấn thép. Còn lại 1 tấn không đảm bảo chất lượng.Nhập lại kho 1 tấn thép 5 ly do không đảm bảo chất lượng.

*

– Hạch toán Trị giá thực tế (giá vốn) hàng gửi bán:

Nợ TK 157: 100.000.000 đ (10 tấn x 10.000.000 đ/tấn). 

Có TK 156 (thép tấm 5 ly): 100.000.000 đ (10 tấn x 10.000.000 đ/tấn).

– Hạch toán Doanh thu hàng gửi bán được tiêu thụ:

Nợ TK 131 (đại lý A): 148.500.000 đ.

Có TK 511: 135.000.000 đ (9 tấn x 15.000.000 đ/tấn).

Có TK 3331: 13.500.000 đ.

– Hạch toán Giá vốn hàng gửi bán được tiêu thụ:

Nợ TK 632: 90.000.000 đ (9 tấn x 10.00.000 đ/tấn).

Có TK 157: 90.000.000 đ (9 tấn x 10.00.000 đ/tấn).

– Hạch toán hàng gửi bán bị trả lại:

Công ty nhận lại 1 tấn thép do không đảm bảo chất lượng, ghi sổ như sau:

Nợ TK 156: 10.000.000 đ (1 tấn x 10.00.000 đ/tấn).

Có TK 157: 10.000.000 đ (1 tấn x 10.00.000 đ/tấn).

Cảm ơn bạn đã theo dõi cách Hạch toán hàng hàng gửi bán do Kế Toán Hà Nội trình bày.